Prawnicy

Home > Prawnicy
kancelaria prawna Warszawa

Radca prawny - partner zarządzający

Dominik Bala

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Przed rozpoczęciem współpracy w ramach Kancelarii Prawnej Capital Legal pracował na rzecz warszawskich kancelarii prawnych oraz jako tzw. prawnik wewnętrzny w spółkach prawa handlowego. Prowadził bieżącą obsługę prawną spółek i grup kapitałowych działających w sektorze medycznym i FMCG.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie spółek handlowych oraz w prawie kontraktowym. Radca prawny Dominik Bala wielokrotnie z powodzeniem reprezentował Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradza wykonawcom na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia. Uczestniczy w tworzeniu dokumentacji przetargowych. Przygotowuje i negocjuje umowy wdrożeniowe, budowlane, inwestycyjne i in. Posiada znaczne doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z branży IT, budowlanej oraz medycznej. Prowadził obsługę prawną istotnych projektów infrastrukturalnych.

Czytaj więcej
kancelaria prawna Warszawa

Adwokat - partner zarządzający

Mateusz Radomyski

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwent studiów prawniczych LLB na Coventry University w Wielkiej Brytanii (dyplom z wyróżnieniem), studiów LL.M. w obszarze międzynarodowego prawa gospodarczego na Vrije Universiteit Amsterdam w Holandii (dyplom cum laude) oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa konkurencji na Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Przed stworzeniem Kancelarii Prawnej Capital Legal pracował między innymi w kancelariach Allen & Overy oraz Solivan.

W obszarze jego głównych specjalizacji znajduje się przede wszystkim prawo nieruchomości (zarówno w aspekcie komercyjnym jak i publicznoprawnym). Doradzał przy transakcjach dotyczących sprzedaży obiektów biurowych i centrów handlowych. Świadczył usługi prawne przy licznych projektach deweloperskich, budowach i komercjalizacjach nieruchomości. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu najemców i wynajmujących w sporach związanych z wykonywaniem umów najmu.

Czytaj więcej
kancelaria prawna Warszawa

RADCA PRAWNY

Marta Mosakowska

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo nowoczesnych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: bieżącego doradztwa prawnego, oceny ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zabezpieczania interesów Klientów, sporzadzania, opiniowania, negocjowania umów i innych dokumentów prawnych, kompleksowej obsługi korporacyjnej spółek. Posiada również bogate doświadczenie procesowe.

Prowadziła sprawy m.in. podmiotów z branży budowlanej, produkcyjnej, ochrony osób i mienia, telekomunikacyjnej, hotelarskiej, gastronomicznej, eventowej, e-commerce, a także banków i innych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw energetycznych.

Czytaj więcej
kancelaria prawna Warszawa

APLIKANT RADCOWSKI

Urszula Koronowska

Urszula Koronowska jest aplikantem radcowskim, absolwentką prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Aplikację radcowska odbywa w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku.

Urszula Koronowska specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach prawnych związanych z prawem pracy, zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i zbiorowym. Przygotowuje dokumentacje pracowniczą, w tym regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy ZFŚS i in. Opiniuje umowy z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy, w tym umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie. Wspiera przedsiębiorców w obszarze restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień grupowych. Świadczy usługi w toku procesów sądowych występując po stronie pracodawców i pracowników. Urszula Koronowska regularnie współpracuję z działami HR spółek prawa handlowego. Zawsze, gdy to możliwe stara się znajdować rozwiązania proste i elastyczne, które pozwalają pracodawcom prowadzić procesy pracownicze w sposób zoptymalizowany. Publikuje także artykuły z zakresu prawa pracy na blogu eksperckim Kancelarii.

kancelaria prawna Warszawa

Aplikant radcowski

Katarzyna Kamińska

Katarzyna Kamińska jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej specjalizacja koncentruje się wokół zagadnień związanych z prawem cywilnym, w tym prawem własności intelektualnej, prawem autorskim oraz ochroną dóbr osobistych. Katarzyna Kamińska specjalizuje się ponadto w zagadnieniach związanych z prawnymi aspektami suplementów diety, w tym ich notyfikacją oraz reklamowaniem.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w biurze syndyka.

Publikuje także artykuły w obszarze swoich specjalizacji na blogu eksperckim Kancelarii.

kancelaria prawna Warszawa

Poznaj nas

Zespół kancelarii

Aby zapewnić naszym Klientom jak najwyższą jakość i wszechstronność oferowanych usług, w niestandardowych i skomplikowanych transakcjach oraz w bieżącej obsłudze prawnej, bardzo często tworzymy dedykowane zespoły projektowe. Oferujemy wówczas nie tylko obsługę prawną na najwyższym poziomie, lecz również wsparcie w złożonych projektach wymagających pogłębionej analizy podatkowej, finansowej, czy dotyczącej postępowań upadłościowych.

Współpracujemy również z doświadczonymi ekspertami od RODO, biegłymi rewidentami, doradcami kredytowymi, biurami księgowymi oraz tłumaczami specjalizującymi się w obcojęzycznych tekstach prawniczych. Wierzymy, że dogłębne zrozumienie procesów biznesowych naszych Klientów pozwala nam świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie.

kancelaria prawna Warszawa

The profit of the one
is the profit of the other

Frédéric Bastiat

kancelaria prawna Warszawa