Wspólnoty Mieszkaniowe

Home > Wspólnoty Mieszkaniowe
Prawnik od Nieruchomości - Kancelaria Nieruchomości Warszawa, Adwokaci Nieruchomości

Wspólnoty Mieszkaniowe

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, adwokat wspólnot mieszkaniowych warszawaKancelaria prawna – obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Kancelaria Prawna Capital Legal prowadzi bieżącą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Zdajemy sobie sprawę, że nawet najlepiej działająca i zarządzana wspólnota mieszkaniowa często nie uniknie problemów z mieszkańcami. W ramach usług prawnych, które świadczymy na rzecz wspólnot mieszkaniowych, można wyróżnić cztery główne obszary:

Egzekucja należności od członków wspólnoty mieszkaniowej na drodze sądowej i przedsądowej

Do powszechnych działań każdej wspólnoty mieszkaniowej należy ściąganie należności od członków wspólnoty, przeważnie w związku z nieuiszczonymi zaliczkami na pokrycie kosztów utrzymania i zarządu częścią wspólną nieruchomości. Kancelaria Prawna Capital Legal posiada doświadczenie w tego typu działaniach. Podejmujemy się nie tylko dochodzenia należności na drodze sądowej, lecz także proponujemy rozwiązania przedsądowe, np. w postaci zawarcia z właścicielem nieruchomości ugody mającej na celu rozłożenia zaległości na raty. Prowadzimy również sprawy sądowe zmierzające do sprzedaży lokalu w drodze licytacji komorniczej oraz zastępujemy wspólnoty mieszkaniowe przed sądami cywilnymi i administracyjnym.

Umowy zawierane przez wspólnotę mieszkaniową

Kancelaria Prawna Capital Legal pomaga również zarządom wspólnot mieszkaniowych przy negocjowaniu treści umów, ich zakresu, zobowiązań stron, postanowień dotyczących gwarancji czy terminów realizacji umów. Weryfikujemy zarówno umowy długoterminowe, takie jak umowa o zarządzenie nieruchomością wspólną, jak również umowy krótkoterminowe takie jak umowy o prace budowlane. Podpowiadamy jakie postanowienia umowne powinny znaleźć się w umowach tak, aby skutecznie zabezpieczać interesy członków wspólnoty mieszkaniowej, a w razie nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę można było posłużyć się skutecznie posłużyć się rozwiązaniami prawnymi.

Uchwały podejmowane przez wspólnotę mieszkaniową

Zdajemy sobie sprawę, że ustawa o własności lokali przewiduje znaczny formalizm związany z podejmowaniem uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe. Przede wszystkim, zarządy wspólnot mieszkaniowych nie zawsze wiedzą czy dana czynność, którą zamierzają podjąć stanowi czynność zwykłego zarządu czy ją przekracza. Wspólnoty mieszkaniowe często również podejmują uchwały w sprawach, które zostały już wcześniej uregulowane, przykładowo cofają zgody na sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym znajdującym się we wspólnocie. Korzystając z doświadczenia oraz wiedzy prawniczej zapewniamy wsparcie przy tworzeniu projektów uchwał wspólnot mieszkaniowych oraz zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zgodnym z prawem procedowaniem uchwał.

Lokale użytkowe we wspólnocie mieszkaniowej

W sytuacji, gdy w lokalu położonym w budynku mieszkalnym, gdzie znajduje się wspólnota mieszkaniowa prowadzona jest działalność gospodarcza (sklep, restauracja, biura), szereg kwestii związanych z działalnością musi być uzgadniany ze wspólnotą. Do przykładowych sytuacji, gdy wymagana będzie współpraca pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a inwestorem należą: umieszczenie banneru reklamowego, przebudowa wentylacji w lokalu gastronomicznym, wykonanie dodatkowego wejścia do lokalu, zgoda na zajęcie terenu pod ogródek gastronomiczny. Wspieramy wspólnoty mieszkaniowe w negocjacjach z inwestorami oraz podpowiadamy jak należy zabezpieczyć interes wspólnoty.

W zakresie obsługi prawnej związanej ze wspólnotami mieszkaniowymi, Kancelaria Prawna Capital Legal świadczy w szczególności następujące usługi:

  • dochodzenie należności od członków wspólnot mieszkaniowych i najemców lokali komercyjnych,
  • reprezentowanie wspólnot w sprawach sądowych i administracyjnych, w tym w szczególności w zakresie przepisów ustawy o własności lokali,
  • kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, w tym sporządzanie uchwał wspólnoty, regulaminów organizacyjnych, porządkowych,
  • reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych we wszelkich kontaktach z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie wspólnoty.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Odszkodowania

Szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy), wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, odszkodowanie za kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia.

kancelaria prawna Warszawa

Umowy

Przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, obsługa prawna na etapie realizacyjnym, sporządzanie regulaminów i ogólnych warunków umów.

kancelaria prawna Warszawa

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna wykonawców i zamawiających, sporządzanie odwołań do KIO, opiniowanie siwz, reprezentacja wykonawców w sporach z zamawiającymi, reprezentacja przystępujących przed KIO.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.