GameDev

Home > GameDev

GameDev

Gamedev – kancelaria prawna

GameDev – jedna z najprężniej rozwijających się w Polsce branż w sektorze kreatywnym, obejmująca między innymi tworzenie, produkowanie, wydawanie, dystrybuowanie i sprzedawanie gier komputerowych. Jednocześnie sektor, który musi zmierzyć się z szeregiem złożonych, specyficznych problemów prawnych, związanych nie tylko z prawem własności intelektualnej i nowych technologii, lecz także prawem kontraktów handlowych, zagadnieniami związanymi z zatrudnianiem, reklamą, a często także prawem podatkowym i procesami inwestycyjnymi.

Odpowiadając na zapotrzebowanie Klientów, od lat świadczymy usługi prawne dedykowane branży GameDev. Jako kancelaria prawna gamedev obecna od wielu lat na rynku, rozumiemy język IT, a nasze usługi mają charakter interdyscyplinarny, skierowany na potrzeby Klientów. Obsługa prawna gamedev to istotna specjalizacja naszej kancelarii.

Kancelaria gamedev – do kogo adresujemy naszą ofertę?

 • podmioty działające w szeroko pojętym obszarze GameDev – branży zajmującej się produkcją oraz dystrybucją gier wideo skierowanych na różne platformy,
 • software house’y – przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem oprogramowania,
 • programiści / deweloperzy / koderzy / inżynierowie oprogramowania – pracujący w oparciu o umowy B2B, umowy o pracę, czy inne stosunki prawne,
 • dostawcy systemów i usług IT,
 • spółki oferujące profesjonalny outsourcing IT.

Prawnik gry komputerowe – podstawowe usługi 

 • kompleksowe przygotowywanie i negocjowanie umów gamedev, w tym umów licencyjnych (license agreements), umów wydawniczych, umów deweloperskich / produkcyjnych, umów SLA (service level agreement), umów MSA (master service agreement), umów z podwykonawcami (outsource), umów dystrybucyjnych, umów sprzedaży praw własności intelektualnej do gier komputerowych, umów promocyjnych, umów licencyjnych dla użytkownika końcowego (end-user license agreement / EULA), itd.,
 • wspieranie przy zatrudnianiu pracowników, w tym cudzoziemców, w oparciu o umowy B2B oraz umowy o pracę, wraz z zapewnieniem ochrony praw własności intelektualnej, zabezpieczeniem nabycia praw autorskich w jak największym możliwym zakresie,
 • doradzanie w zakresie przyjęcia optymalnej formy prawnej dla deweloperów branży IT i gamedev,
 • prowadzenie obsługi korporacyjnej spółek z branży gamedev, w tym zakładanie i rejestracja spółek w KRS, sporządzanie dokumentów korporacyjnych spółek, wprowadzanie zmian w zakresie umów i statutów spółek, itd.,
 • sporządzanie, analizowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych związanych z branżą gamedev i rynkiem gier video,
 • wdrażanie bezpiecznych rozwiązań prawnych dotyczących sprzedaży i dystrybucji gier komputerowych,
 • opracowywanie, standaryzowanie, wdrażanie dokumentacji prawnej niezbędnej z punktu widzenia komunikacji / strategii marketingowej, newsletterów, social-media,
 • obsługa prawna promocji, konkursów, kampanii w zakresie mediów społecznościowych,

Prawnik gry komputerowe – dalsze usługi 

 • wdrażanie dokumentacji RODO w przedsiębiorstwach z branży gamedev, uwzględniając specyfikę branży,
 • przygotowywanie dokumentacji prawnej znajdującej się na stronie internetowej podmiotów działających w branży gamedev, takiej jak: regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, politykę prywatności, politykę cookies itd.
 • przeprowadzanie audytów praw własności intelektualnej w branży gamedev, proponowanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę ochrony własności intelektualnej,
 • reprezentowanie deweloperów branży gamedev w sporach sądowych, przedsądowych mediacjach i negocjacjach,
 • obsługa prawna w zakresie reklamy w branży gamedev – sporządzanie, negocjowanie, analizowanie następujących umów: umowa z influencerem, umowa z vlogerem, umowa z domem mediowym, umowy dotyczące materiałów reklamowych, powierzchni reklamowych, itd

Usługi realizujemy także w języku angielskim.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy programista gier może zostać zatrudniony w oparciu o umowę B2B?

Od lat umowy o świadczenie usług czy umowy zlecenie (tak zwane umowy B2B) są powszechnie stosowane w branży gamedev. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala między innymi na elastyczniejsze ukształtowanie obowiązków stron, zminimalizowanie kosztów związanych z zatrudnieniem (ZUS, podatki), wdrożenie bardziej korzystnych rozwiązań dla zleceniodawcy, czy bardziej indywidualnego ukształtowania zasad odpowiedzialności cywilnej.

Czy warto zastrzec tytuł gry jako znak towarowy?

Odpowiedź

Jakie podstawowe kwestie powinien mieć na uwadze deweloper gier w trakcie negocjacji umowy o wydanie gry?

Przede wszystkim, jakie będą precyzyjne zobowiązania wydawcy związane z:
- finansowaniem wytworzenia gry,
- zapewnieniem odpowiedniego marketingu produktowi,
- organizacją dystrybucji gry,
- zarządzaniem relacją z dystrybutorem gry.

Jakie są rodzaje licencji w branży gamedev i czym się od siebie różnią?

Udzielona licencja może mieć charakter niewyłączny lub wyłączny. Licencja niewyłączna może zostać udzielona więcej niż jednemu podmiotowi, natomiast licencja wyłączna oznacza, że podmiot, któremu została udzielona licencja jest jedynym, który może z niej korzystać. W sytuacji zatem, gdy dystrybutorowi została udzielona licencja wyłączna, podmiot który udzielił licencji, nie może udzielić jej innemu dystrybutorowi. Licencja może zostać udzielona również na dany obszar geograficzny, przykładowo na teren Polski, Europy czy USA.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

RODO

Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji RODO, przeprowadzanie audytów, sporządzanie umów powierzenia, bieżące doradztwo prawne w zakresie RODO, reprezentacja przed PUODO, prowadzenie szkoleń z RODO.            

kancelaria prawna Warszawa

E-commerce

Przygotowywanie regulaminów sklepów internetowych i portali internetowych, doradztwo w zakresie prawa nowych technologii, e - commerce i marketingu w Internecie, doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy z zakresu IT.

kancelaria prawna Warszawa

Obsługa spółek

Obsługa prawna spółek przez prawnika ułatwia również podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o znajomość przepisów.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.