Umowa deweloperska

Home > Umowa deweloperska

Umowa deweloperska

Adwokat umowa deweloperska Warszawa – warto ją negocjować

prawnik od umów deweloperskich, adwokat umowa deweloperska warszawa

Umowa deweloperska, tj. umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę prawa własności domu lub mieszkania po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, jest dla wielu osób jedną z najważniejszych, jakie zawierają w swoim życiu. Z drugiej strony, w mediach często pojawiają się informacje o deweloperach, którzy oferują bardzo atrakcyjne ceny lokali, a następnie zniknęli nie kończąc budowy.

Jak zatem możesz mieć pewność, że transakcja nabycia mieszkania lub domu od dewelopera będzie dla Ciebie bezpieczna a Ty, jako przyszły nabywca, nie zostaniesz oszukany? Innymi słowy – jak bezpiecznie nabyć nieruchomość od dewelopera?

Nabywca lokalu zawierając umowę z deweloperem nigdy nie będzie miał całkowitej pewności, że deweloper wywiąże się ze swoich zobowiązań. Istnieje jednak natomiast szereg kwestii, na które należy zwrócić uwagę w umowie deweloperskiej, aby zminimalizować ryzyko po stronie nabywcy. Jako kancelaria od umów deweloperskich – pomożemy Ci w tym.

Sprawdzenie umowy deweloperskiej przez adwokata, bądź radcę prawnego naszej kancelarii zabezpieczy Twój interes prawny oraz pozwoli na zawarcie bezpiecznej umowy. Analiza umowy deweloperskiej to Twoja inwestycja w bezpieczeństwo prawne.

Prawnik od umów deweloperskich – zabezpiecz swoje interesy

Pamiętaj też, że umowa deweloperska podlega negocjacjom, a zatem stanowi jedynie punkt wyjścia do dalszych rozmów z deweloperem. Choć wielu deweloperów twierdzi, że „stosujemy taki wzór umowy i nie podlega on negocjacjom” nie jest to prawda. Nie ma umów „nienegocjowalnych”, o czym deweloperzy doskonale wiedzą. Podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby w Twoim imieniu ustalić indywidualne warunki umowy deweloperskiej, tak abyś odniósł jak największe korzyści z transakcji.

Przeanalizujemy ponadto kwestię tego, w jaki sposób zabezpieczone są Twoje pieniądze (rachunek powierniczy), zweryfikujemy między innymi czy umowa deweloperska przewiduje możliwość zmiany ceny mieszkania, sprawdzimy do kiedy ma nastąpić odbiór lokalu, jego wydanie oraz zawarcie umowy przyrzeczonej. Pomożemy Ci również określić jakimi dokładnie kosztami zostaniesz obciążony po wydaniu lokalu oraz od kiedy będziesz zobowiązany do ich ponoszenia. Sprawdzimy również księgę wieczystą prowadzoną dla nieruchomości, szczególnie w zakresie tytułu własności dewelopera do gruntu, ewentualnych obciążeń gruntu, hipotek oraz innych kwestii prawnych, które mogą być dla Ciebie ryzykowne.

Kancelaria umowa deweloperska – sprawdź dewelopera przed zakupem

W umowach deweloperskich często znajdują się również klauzule niedozwolone (abuzywne). Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w umowie deweloperskiej, którą chcesz zawrzeć, jako adwokaci od umów deweloperskich, zwrócimy na to Twoją uwagę i podejmiemy negocjacje z deweloperem w celu wykreślenia postanowień niedozwolonych.

Pomożemy również zweryfikować czy lokal będący przedmiotem umowy jest faktycznie lokalem, który zobowiązał się wybudować deweloper oraz czy umowa zawiera stosowne postanowienia dotyczące części wspólnych (plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie terenu, części zielone, itd.).

A co w sytuacji, gdy zawrzesz umowę deweloperską, a bank odmówi zawarcia umowy kredytu hipotecznego? Zweryfikujemy również czy umowa deweloperska przewiduje prawo odstąpienia od umowy, jakie są warunki odstąpienia, jakie dokumenty powinieneś przedstawić, itd.

To tylko niektóre kwestie, w których możemy Ci pomóc jako prawnicy posiadający znaczne doświadczenie w obszarze umów deweloperskich.

Prawnik pozew przeciwko deweloperowi 

Prowadzimy również sprawy sądowe przeciwko deweloperom na terenie całej Polski. Do najczęstszych spraw w związku z zawarciem umowy deweloperskiej należą:

 • pozew o zapłatę kar umownych z tytułu niedotrzymania terminów umownych przez dewelopera. Niejednokrotnie zdarza się, że deweloper opóźnia się z terminem oddania lokalu lub przeniesieniem własności lokali. W tej sytuacji przysługuje Ci roszczenie o zapłatę kar umownych określonych w umowie deweloperskiej lub o zapłatę odszkodowania. Z naszego doświadczenia wynika, że deweloperzy przeważnie płacą kary umowne jeszcze na etapie przedprocesowym – obawiając się wystąpienia na drogę sądową przez klienta reprezentowanego przez kancelarię. Możemy skierować w Twoim imieniu wezwanie do zapłaty do dewelopera, a jeśli nie uiści żądnych kar umownych, będziemy reprezentować Cię przed sądem.
 • pozew o naprawę wad i usterek w częściach wspólnych nieruchomości – podczas eksploatacji budynków bardzo często ujawnia się szereg wad i usterek w częściach wspólnych budynków. Przykładowo, do częstych przypadków należą sytuacje, gdy zalewane są garaże podziemne, występują problemy z akustyką, wadliwie ułożone są płytki podłogowe czy nieprawidłowo osadzona jest stolarka okienna. Z sukcesem reprezentowaliśmy wiele wspólnot mieszkaniowych w procesach sądowych z tytułu rękojmi za wady nieruchomości.
 • roszczenia z rękojmi i gwarancji przeciwko deweloperom – może również zdarzyć się, że w nabytym przez Ciebie od dewelopera lokalu pojawią się wady fizyczne lokalu, na przykład w postaci pękających ścian, zalewania sufitu, przekroczenia norm hałasu, wilgoci, grzyba, problemów z instalacjami. Pamiętaj, że deweloper jest w pełni odpowiedzialny za wystąpienie wad w nabytym przez Ciebie mieszkaniu czy domu. Jeżeli nie chce ich usunąć, możemy Ci pomóc. Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku, gdy nabywcę lokalu reprezentuje kancelaria prawna, sprawy te kończą się w większości na etapie przedprocesowym a deweloperzy usuwają wady, obawiając się procesów sądowych.

 

W zakresie umów deweloperskich Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

 • sprawdzenie umowy deweloperskiej, 
 • negocjowanie umów z deweloperami,
 • modyfikowanie umów deweloperskich o postanowienia zabezpieczające interes nabywcy,
 • ocena zgodności umowy deweloperskiej z ustawą deweloperską,
 • weryfikowanie umowy rezerwacyjnej, w sytuacji gdy umowa rezerwacyjna poprzedza umowę deweloperską,
 • wyjaśnianie wątpliwości związanych z postanowieniami umowy deweloperskiej,
 • weryfikowanie czy umowa deweloperska nie zawiera klauzul niedozwolonych (abuzywnych),
 • reprezentacja w sporach sądowych z deweloperami z tytułu wad nabytego lokalu.
 • pozwy o zapłatę kar umownych od deweloperów,
 • reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych o naprawę wad i usterek w częściach wspólnych nieruchomości,

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest umowa rezerwacyjna - prawnik od umów deweloperskich

Umowa rezerwacyjna stanowi „gwarancję”, że po uiszczeniu ustalonej kwoty przez pewien okres czasu deweloper nie sprzeda lokalu żadnemu innemu nabywcy niż temu, który zawarł umowę. Umowa rezerwacyjna najczęściej zawierana jest na wczesnym etapie, kiedy nieruchomość prezentowana jest klientom, a zainteresowanie lokalami jest duże. Istotne jednak, aby przed zawarciem umowy rezerwacyjnej, każdorazowo zweryfikować poszczególne zobowiązania umowne dewelopera oraz nabywcy tak, aby z mieć pewność, że deweloper nie sprzeda nieruchomości innemu nabywcy, a jeżeli tak się stanie – zapłaci odszkodowanie na rzecz strony umowy deweloperskiej.

Ile wynosi opłata przy umowie rezerwacyjnej?

Wysokość opłaty rezerwacyjnej jest każdorazowo ustalana pomiędzy deweloperem a klientem i przeważnie zależy od wartości mieszkania. W praktyce w zależności od lokalizacji nieruchomości i dewelopera, wynosi od kilku do kilkunastu / kilkudziesięciu tysięcy złotych. i może zależeć np. od wartości mieszkania. Niezwykle istotne jednak, aby prawnik umowa deweloperska zweryfikował czy wnoszona opłata stanowi zadatek czy zaliczkę z uwagi na to, że są to odmienne mechanizmy prawne.

Czym są umowy deweloperskie?

Jeżeli planujesz nabyć od dewelopera mieszkanie, które deweloper dopiero zamierza wybudować, zawarcie umowy deweloperskiej jest koniecznym krokiem. Umową deweloperska to umowa, w ramach której deweloper zobowiązuje się do wybudowania i sprzedaży mieszkania na rzecz konsumenta w zamian za zapłatę ceny. Aby być skuteczną, umowa deweloperska musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Umowa deweloperska reguluje wszystkie najistotniejsze kwestie związane z tym w jaki sposób będzie prowadzona inwestycja, jak będą wyglądały budynek oraz lokal oraz określa prawa i obowiązki nabywcy oraz dewelopera. Dla nabywcy lokalu, zawarcie umowy deweloperskiej wiąże się z ryzykiem, ponieważ dokonuje wpłat znacznych kwot pieniędzy na rzecz dewelopera, nie otrzymując nic w zamian w dniach wpłat poszczególnych rat. Istotne zatem, aby umowę deweloperską poddać badaniu prawnemu, tak aby z jednej strony była bezpieczna i korzystna dla klienta, a z drugiej strony – została zaakceptowana przez dewelopera.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna wykonawców i zamawiających, sporządzanie odwołań do KIO, opiniowanie siwz, reprezentacja wykonawców w sporach z zamawiającymi, reprezentacja przystępujących przed KIO.

kancelaria prawna Warszawa

Nieruchomości

Sporządzanie i negocjowanie umów najmu, reprezentowanie wynajmujących i najemców, badania prawne (audyty) nieruchomości, reprezentacja w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi, umowy deweloperskie.

kancelaria prawna Warszawa

Spory sądowe

Reprezentacja przed sądem, opracowywanie strategii procesowej, sporządzanie pozwów i środków zaskarżenia, pozwy przeciwko członkom zarządu (art. 299 ksh), negocjowanie ugód, spory korporacyjne, budowlane i in.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.