Umowy Deweloperskie

Home > Umowy Deweloperskie

Adwokat umowa deweloperska Warszawa – warto ją negocjować

prawnik od umów deweloperskich, adwokat umowa deweloperska warszawaUmowa deweloperska, tj. umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę prawa własności domu lub mieszkania po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, jest dla wielu osób jedną z najważniejszych, jakie zawierają w swoim życiu. Z drugiej strony, w mediach często pojawiają się informacje o deweloperach, którzy oferując bardzo atrakcyjne ceny lokali, następnie zniknęli nie kończąc budowy.

Jak zatem można mieć pewność, że transakcja nabycia mieszkania lub domu od dewelopera będzie bezpieczna a przyszły nabywca nie zostanie oszukany? Innymi słowy – jak bezpiecznie nabyć nieruchomość od dewelopera?

Nabywca lokalu zawierając umowę z deweloperem nigdy nie będzie miał całkowitej pewności, że deweloper  wywiąże się ze swoich zobowiązań Istnieje natomiast szereg kwestii, na które należy zwrócić uwagę w umowie deweloperskiej, aby zminimalizować ryzyko po stronie nabywcy. Jako kancelaria od umów deweloperskich – pomożemy Ci w tym.

Prawnik od umów deweloperskich – zabezpiecz swoje interesy

Pamiętaj też, że umowa deweloperska podlega negocjacjom, a zatem stanowi jedynie punkt wyjścia do dalszych rozmów z deweloperem. Choć wielu deweloperów twierdzi, że „stosujemy taki wzór umowy i nie podlega on negocjacjom” nie jest to prawda. Nie ma umów „nienegocjowalnych”, o czym deweloperzy doskonale wiedzą. Podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby w Twoim imieniu ustalić indywidualne warunki umowy deweloperskiej, tak abyś odniósł jak największe korzyści z transakcji.

Przeanalizujemy ponadto kwestię tego, w jaki sposób zabezpieczone są Twoje pieniądze, zweryfikujemy czy umowa deweloperska przewiduje możliwość zmiany ceny mieszkania, sprawdzimy do kiedy ma nastąpić odbiór lokalu, jego wydanie oraz zawarcie umowy przyrzeczonej. Pomożemy Ci również określić jakimi dokładnie kosztami zostaniesz obciążony po wydaniu lokalu oraz od kiedy będziesz zobowiązany do ich ponoszenia.

Kancelaria umowa deweloperska sprawdź dewelopera przed zakupem

W umowach deweloperskich często znajdują się również klauzule niedozwolone (abuzywne). Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w umowie, którą chcesz zawrzeć, jako adwokaci od umów deweloperskich, zwrócimy na to Twoją uwagę i podejmiemy negocjacje z deweloperem w celu wykreślenia postanowień niedozwolonych.

Pomożemy również zweryfikować czy lokal będący przedmiotem umowy jest faktycznie lokalem, który zobowiązał się wybudować deweloper oraz czy umowa zawiera stosowne postanowienia dotyczące części wspólnych (plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie terenu, części zielone, itd.).

A co w sytuacji, gdy zawrzesz umowę deweloperską, a bank odmówi zawarcia umowy kredytu hipotecznego? Zweryfikujemy również czy umowa deweloperska przewiduje prawo odstąpienia od umowy, jakie są warunki odstąpienia, jakie dokumenty powinieneś przedstawić, itd.

To tylko niektóre kwestie, w których możemy Ci pomóc jako prawnicy posiadający znaczne doświadczenie w obszarze umów deweloperskich.

Czym jest umowa rezerwacyjna - prawnik od umów deweloperskich

Umowa rezerwacyjna stanowi „gwarancję”, że po uiszczeniu ustalonej kwoty przez pewien okres czasu deweloper nie sprzeda lokalu żadnemu innemu nabywcy niż temu, który zawarł umowę. Umowa rezerwacyjna najczęściej zawierana jest na wczesnym etapie, kiedy nieruchomość prezentowana jest klientom, a zainteresowanie lokalami jest duże. Istotne jednak, aby przed zawarciem umowy rezerwacyjnej, każdorazowo zweryfikować poszczególne zobowiązania umowne dewelopera oraz nabywcy tak, aby z mieć pewność, że deweloper nie sprzeda nieruchomości innemu nabywcy, a jeżeli tak się stanie – zapłaci odszkodowanie na rzecz strony umowy deweloperskiej.

Ile wynosi opłata przy umowie rezerwacyjnej?

Wysokość opłaty rezerwacyjnej jest każdorazowo ustalana pomiędzy deweloperem a klientem i przeważnie zależy od wartości mieszkania. W praktyce w zależności od lokalizacji nieruchomości i dewelopera, wynosi od kilku do kilkunastu / kilkudziesięciu tysięcy złotych. i może zależeć np. od wartości mieszkania. Niezwykle istotne jednak, aby prawnik umowa deweloperska zweryfikował czy wnoszona opłata stanowi zadatek czy zaliczkę z uwagi na to, że są to odmienne mechanizmy prawne.

Czym są umowy deweloperskie?

Jeżeli planujesz nabyć od dewelopera mieszkanie, które deweloper dopiero zamierza wybudować, zawarcie umowy deweloperskiej jest koniecznym krokiem. Umową deweloperska to umowa, w ramach której deweloper zobowiązuje się do wybudowania i sprzedaży mieszkania na rzecz konsumenta w zamian za zapłatę ceny. Aby być skuteczną, umowa deweloperska musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Umowa deweloperska reguluje wszystkie najistotniejsze kwestie związane z tym w jaki sposób będzie prowadzona inwestycja, jak będą wyglądały budynek oraz lokal oraz określa prawa i obowiązki nabywcy oraz dewelopera. Dla nabywcy lokalu, zawarcie umowy deweloperskiej wiąże się z ryzykiem, ponieważ dokonuje wpłat znacznych kwot pieniędzy na rzecz dewelopera, nie otrzymując nic w zamian w dniach wpłat poszczególnych rat. Istotne zatem, aby umowę deweloperską poddać badaniu prawnemu, tak aby z jednej strony była bezpieczna i korzystna dla klienta, a z drugiej strony – została zaakceptowana przez dewelopera.

W zakresie umów deweloperskich Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

  • negocjowanie umów z deweloperami,
  • modyfikowanie umów deweloperskich o postanowienia zabezpieczające interes nabywcy,
  • ocena zgodności umowy deweloperskiej z ustawą deweloperską,
  • weryfikowanie umowy rezerwacyjnej, w sytuacji gdy umowa rezerwacyjna poprzedza umowę deweloperską,
  • wyjaśnianie wątpliwości związanych z postanowieniami umowy deweloperskiej,
  • weryfikowanie czy umowa deweloperska nie zawiera klauzul niedozwolonych (abuzywnych),
  • reprezentacja w sporach sądowych z deweloperami z tytułu wad nabytego lokalu.
Strona www.capitallegal.pl używa plików cookies w celach określonych w Polityce plików cookies ,w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego działania i dostosowania wyglądu strony do indywidualnych preferencji użytkowników. Naciśnij „Akceptuję”, jeżeli zgadasz się na użycie plików cookies do celów opisanych w Polityce plików cookies . Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookies należy je wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować trudności w korzystaniu ze strony.
AKCEPTUJĘ