Nasze usługi

Home > Prawo karne

Prawo karne

Adwokat sprawy karne Warszawakancelaria prawo karne warszawa, adwokat sprawy karne warszawa, prawnik prawo karne warszawa

Jeżeli postawiono Ci zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Policja lub Prokuratura wezwały Cię na przesłuchanie albo padłeś ofiarą przestępstwa i zgłosiłeś to stosownym służbom – oznacza to, że uczestniczysz lub niedługo będziesz uczestniczył w sprawie karnej.

Pomoc prawna świadczona przez prawnika od spraw karnych rozpoczyna się już na etapie postępowania przygotowawczego, w ramach którego śledczy gromadzą dowody w sprawie, które zostaną wykorzystane następnie przed sądem. Już wówczas konieczne jest zasięgnięcie porady adwokata od spraw karnych, aby ustalić prawidłową linię obrony, po to aby zwiększyć Twoje szanse na uniewinnienie.

Adwokat specjalizacja prawo karne – jak działamy?

 Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z naszych usług, gwarantujemy, że doradzimy Ci jakie są możliwe rozwiązania w Twojej sprawie i wspólnie z Tobą wybierzemy najkorzystniejsze z nich. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja oskarżonego jest trudna i stresująca, dlatego niezależnie od tego czy będziemy reprezentować Cię w prostej sprawie wykroczeniowej czy sprawie karnej zagrożonej wysoką sankcją karną, gwarantujemy pełen profesjonalizm i rzetelność.

Adwokat sprawy karne – działanie na korzyść klienta

Najważniejszą rolą adwokata w sprawach karnych jest działanie na korzyść klienta. Należy pamiętać, że obrona klienta nie nakazuje bycia obiektywnym w dążeniu do prawdy, lecz wyłącznie obowiązek działania na korzyść reprezentowanego klienta.

Stosunek obrony jest nawiązywany poprzez udzielenie przez klienta adwokatowi upoważnienia do obrony. W tym momencie adwokat staje się obrońcą, a zatem zaczyna obowiązywać go bezwzględny nakaz działania wyłącznie na korzyść swojego klienta, a zatem również zakaz podejmowania działań, które mogłyby być dla klienta niekorzystne.

Po nawiązaniu stosunku obrony, adwokat prawo karne przede wszystkim opracowuje wspólnie z klientem linię obrony mającą na celu osiągnięcie jak najlepszego sytuacji procesowej podejrzanego bądź oskarżonego.

Kancelaria prawo karne

W ramach kolejnych etapów prowadzenia sprawy karnej:

 • na podstawie otrzymanych przez Ciebie informacji, już na etapie postępowania przygotowawczego zaplanujemy najskuteczniejszą linię obrony,
 • przeanalizujemy dowody zgromadzone przez Prokuraturę lub Policję, które świadczą na Twoją niekorzyść i odnajdziemy w nich nieścisłości i luki,
 • powołamy nowe dowody, które świadczą na Twoją korzyść,
 • w toku rozprawy sądowej, będziemy pilnować aby sąd nie pominął żadnych dowodów świadczących na Twoją korzyść,
 • będziemy uczestniczyć we wszystkich przesłuchaniach świadków, przygotowuje pytania do świadków,
 • przesłuchamy biegłych, a jeśli będzie to konieczne, złożymy zastrzeżenia do ich wniosków,
 • jeżeli wyrok nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujący, złożymy apelację do sądu drugiej instancji lub kasację do Sądu Najwyższego.

Jakie działania podejmuje adwokat sprawy karne ?

W pierwszym kroku adwokat prawo karne wnosi o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego. Po ich analizie, w toku procesu zgłasza stosowne wnioski dowodowe, przesłuchuje świadków i oskarżonego, może również wnieść zastrzeżenia do opinii biegłych powołanych w sprawie. W przypadku niekorzystnego dla klienta rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji, adwokat sporządzi apelację. Na etapie postępowania wykonawczego, obrońca może wystąpić z wnioskiem o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary, wnioskiem o przedterminowe zwolnienie z odbycia pozostałej części kary.

Czy jako kancelaria prawo karne Warszawa Kancelaria Prawna Capital Legal reprezentuje swoich klientów wyłącznie na terenie Warszawy?

Podejmujemy się obrony klientów na terenie całej Polski

Czy adwokat od prawa karnego może również być pełnomocnikiem procesowym osoby pokrzywdzonej?

Adwokat od prawa karnego może być obrońcą oskarżonego lub pełnomocnikiem procesowym osoby pokrzywdzonej.

W zakresie prawa karnego, Kancelaria Prawna Capital Legal świadczy w szczególności następujące usługi:

 • sprawy karne o zbrodnie i występki (m.in. rozbój, jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, groźby karalne, oszustwo, kradzież, zniesławienie, pomówienie),
 • sprawy karne gospodarcze (np. oszustwa kredytowe),
 • sprawy wykroczeniowe (kolizje komunikacyjne, drobne kradzieże),
 • reprezentowanie od etapu postępowania przygotowawczego (przed Prokuratura, Policją) poprzez obronę we wszystkich instancjach postępowania sądowego,
 • reprezentowanie skazanego na etapie postępowania karnego wykonawczego, zwłaszcza w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności,
 • pomoc tymczasowo aresztowanym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego (zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie ciała poniżej 7 dni),
 • wnoszenie subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • sporządzenie wszelkich pism w sprawach karnych (zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski, zażalenia, apelacje, kasacje).

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Nieruchomości

Sporządzanie i negocjowanie umów najmu, reprezentowanie wynajmujących i najemców, badania prawne (audyty) nieruchomości, reprezentacja w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi, umowy deweloperskie.

kancelaria prawna Warszawa

RODO

Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji RODO, przeprowadzanie audytów, sporządzanie umów powierzenia, bieżące doradztwo prawne w zakresie RODO, reprezentacja przed PUODO, prowadzenie szkoleń z RODO.            

kancelaria prawna Warszawa

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna wykonawców i zamawiających, sporządzanie odwołań do KIO, opiniowanie siwz, reprezentacja wykonawców w sporach z zamawiającymi, reprezentacja przystępujących przed KIO.

Strona www.capitallegal.pl używa plików cookies w celach określonych w Polityce plików cookies ,w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego działania i dostosowania wyglądu strony do indywidualnych preferencji użytkowników. Naciśnij „Akceptuję”, jeżeli zgadasz się na użycie plików cookies do celów opisanych w Polityce plików cookies . Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookies należy je wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować trudności w korzystaniu ze strony.
AKCEPTUJĘ