Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Home > Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Kancelaria nabycie nieruchomości cudzoziemcy Warszawa

nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców prawnikZgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, cudzoziemiec zamierzający nabyć w Polsce nieruchomość zobowiązany jest uzyskać zezwolenie wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Co istotne, zakresem ustawy objęte są wszelkie możliwości nabycia nieruchomości przez cudzoziemców, pod dowolnym tytułem prawnym. W rozumieniu ustawy cudzoziemcem jest zarówno osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, jak i osoby prawne, a przede wszystkim spółki prawa handlowego, które najczęściej nabywają nieruchomości w Polsce. Cudzoziemcem jest osoba prawna mająca siedzibę za granicą oraz podmiot z siedzibą w Polsce, który jest jednak kontrolowany przez cudzoziemców.

Aby uzyskać zezwolenie, cudzoziemiec musi spełniać warunki ustawowe, wskazane w ustawie. Istotne również, że zezwolenie na nabycie nieruchomości wydawane jest na wniosek cudzoziemca, a zatem do wszczęcia postępowania w sprawie nie dochodzi z urzędu. W sytuacji natomiast, gdy cudzoziemiec nabędzie nieruchomość bez uzyskania wskazanej zgody ministra, czynność ta będzie nieważna i nie będzie wywierała żadnych skutków prawnych.

Ustawa przewiduje szereg odstępstw od obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców. Z praktycznego punktu widzenia, najistotniejszym odstępstwem od konieczności uzyskania zgody przez cudzoziemca jest posiadanie przez niego statusu obywatela lub przedsiębiorcy państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo Konfederacji Szwajcarskiej.

W praktyce uzyskanie zezwolenia to długa droga i może zająć nawet kilka miesięcy.

Capital Legal jako kancelaria nabycie nieruchomości cudzoziemcy Warszawa specjalizująca się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz cudzoziemców pomoże Ci w przejściu procedury administracyjnej, począwszy od przygotowania wniosku wraz z wszelkimi koniecznymi załącznikami aż po uzyskanie zezwolenia.

Mając również na uwadze, że już na etapie składania wniosku, niezbędne jest uzyskanie deklaracji aktualnego właściciela nieruchomości, o tym że sprzeda on nieruchomość, pomożemy również w zabezpieczeniu transakcji, aby właściciel nie wycofał się z umowy. Zdajemy sobie sprawę, że postępowanie o uzyskanie zgody jest uznaniowe i zależy w dużym stopniu od urzędnika prowadzącego sprawę. W sytuacji odmowy udzielenia zezwolenia, podejmiemy zatem wszelkie możliwe kroki prawne w procedurze odwoławczej.

Adwokat nabycie nieruchomości cudzoziemcy Warszawa

W zakresie spraw związanych z cudzoziemcami, Capital Legal świadczy w szczególności następujące usługi:

  • doradzamy w sprawach nabycia nieruchomości przez cudzoziemców,
  • sporządzamy wnioski o uzyskanie zezwolenia i pomagamy w skompletowaniu potrzebnych dokumentów,
  • prowadzimy postępowania o uzyskanie promesy, czyli przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości,
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia,
  • ustalamy stan prawny nieruchomości.

Prawnicy naszej Kancelarii świadczą obsługę prawną w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.

Our lawyers provide legal services in Polish, English and Russian.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Obsługa spółek

Obsługa prawna spółek przez prawnika ułatwia również podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o znajomość przepisów.

kancelaria prawna Warszawa

Nieruchomości

Sporządzanie i negocjowanie umów najmu, reprezentowanie wynajmujących i najemców, badania prawne (audyty) nieruchomości, reprezentacja w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi, umowy deweloperskie.

kancelaria prawna Warszawa

Umowy

Przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, obsługa prawna na etapie realizacyjnym, sporządzanie regulaminów i ogólnych warunków umów.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]