Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Home > Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Kancelaria nabycie nieruchomości cudzoziemcy Warszawa

nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców prawnikZgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, cudzoziemiec zamierzający nabyć w Polsce nieruchomość zobowiązany jest uzyskać zezwolenie wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Co istotne, zakresem ustawy objęte są wszelkie możliwości nabycia nieruchomości przez cudzoziemców, pod dowolnym tytułem prawnym. W rozumieniu ustawy cudzoziemcem jest zarówno osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, jak i osoby prawne, a przede wszystkim spółki prawa handlowego, które najczęściej nabywają nieruchomości w Polsce. Cudzoziemcem jest osoba prawna mająca siedzibę za granicą oraz podmiot z siedzibą w Polsce, który jest jednak kontrolowany przez cudzoziemców.

Aby uzyskać zezwolenie, cudzoziemiec musi spełniać warunki ustawowe, wskazane w ustawie. Istotne również, że zezwolenie na nabycie nieruchomości wydawane jest na wniosek cudzoziemca, a zatem do wszczęcia postępowania w sprawie nie dochodzi z urzędu. W sytuacji natomiast, gdy cudzoziemiec nabędzie nieruchomość bez uzyskania wskazanej zgody ministra, czynność ta będzie nieważna i nie będzie wywierała żadnych skutków prawnych.

Ustawa przewiduje szereg odstępstw od obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców. Z praktycznego punktu widzenia, najistotniejszym odstępstwem od konieczności uzyskania zgody przez cudzoziemca jest posiadanie przez niego statusu obywatela lub przedsiębiorcy państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo Konfederacji Szwajcarskiej.

W praktyce uzyskanie zezwolenia to długa droga i może zająć nawet kilka miesięcy.

Capital Legal jako kancelaria nabycie nieruchomości cudzoziemcy Warszawa specjalizująca się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz cudzoziemców pomoże Ci w przejściu procedury administracyjnej, począwszy od przygotowania wniosku wraz z wszelkimi koniecznymi załącznikami aż po uzyskanie zezwolenia.

Mając również na uwadze, że już na etapie składania wniosku, niezbędne jest uzyskanie deklaracji aktualnego właściciela nieruchomości, o tym że sprzeda on nieruchomość, pomożemy również w zabezpieczeniu transakcji, aby właściciel nie wycofał się z umowy. Zdajemy sobie sprawę, że postępowanie o uzyskanie zgody jest uznaniowe i zależy w dużym stopniu od urzędnika prowadzącego sprawę. W sytuacji odmowy udzielenia zezwolenia, podejmiemy zatem wszelkie możliwe kroki prawne w procedurze odwoławczej.

Adwokat nabycie nieruchomości cudzoziemcy Warszawa

W zakresie spraw związanych z cudzoziemcami, Capital Legal świadczy w szczególności następujące usługi:

  • doradzamy w sprawach nabycia nieruchomości przez cudzoziemców,
  • sporządzamy wnioski o uzyskanie zezwolenia i pomagamy w skompletowaniu potrzebnych dokumentów,
  • prowadzimy postępowania o uzyskanie promesy, czyli przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości,
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia,
  • ustalamy stan prawny nieruchomości.

Prawnicy naszej Kancelarii świadczą obsługę prawną w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.

Our lawyers provide legal services in Polish, English and Russian.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

RODO

Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji RODO, przeprowadzanie audytów, sporządzanie umów powierzenia, bieżące doradztwo prawne w zakresie RODO, reprezentacja przed PUODO, prowadzenie szkoleń z RODO.            

kancelaria prawna Warszawa

Nieruchomości

Sporządzanie i negocjowanie umów najmu, reprezentowanie wynajmujących i najemców, badania prawne (audyty) nieruchomości, reprezentacja w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi, umowy deweloperskie.

kancelaria prawna Warszawa

Spory sądowe

Reprezentacja przed sądem, opracowywanie strategii procesowej, sporządzanie pozwów i środków zaskarżenia, pozwy przeciwko członkom zarządu (art. 299 ksh), negocjowanie ugód, spory korporacyjne, budowlane i in.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.