Prawo pracy

Home > Prawo pracy

Prawo pracy

Prawnik prawo pracyKancelaria Prawna Capital Legal

Adwokat Prawo Pracy, Prawnik Prawo Pracy, Kancelaria Prawo Pracy WarszawaMówi się, że pracownicy są najcenniejszym kapitałem pracodawcy. Każdy kto zatrudnia pracowników wie jednak, jak wiele obowiązków z tym związanych polskie prawo nakłada na pracodawców. Spełnienie wszystkich wymogów formalnych dotyczących zatrudniania (oraz zwalniania) pracowników w dzisiejszych czasach jest coraz trudniejsze. Każdego roku powstają kolejne regulacje, które należy przyswoić i wdrożyć, aby nie narazić swojej firmy na negatywne konsekwencje prawne i finansowe.

Prawnik prawo pracy Warszawa – nasza oferta

Swoją ofertę kierujemy zarówno do pracodawców jak i pracowników.

Współpraca między pracodawcą, a Kancelarią ma celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa prawnego związanego z polityką kadrową i zatrudnieniem oraz zminimalizowanie ryzyk prawnych w tym zakresie. Pracodawcom doradzamy zarówno w obrębie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. Reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych z pracownikami we wszelkich rodzajach spraw pracowniczych.

Oferta naszej Kancelarii kierowana jest także do pracowników. Pracownikom oferujemy przede wszystkim pomoc prawną w sprawach sądowych z pracodawcami. Reprezentujemy pracowników m. in. w sprawach wynikłych ze zwolnień dyscyplinarnych, czy w sprawach dotyczących zakazu konkurencji. Posiadamy istotne doświadczenie w reprezentacji pracowników wysokiego szczebla oraz kadry zarządzającej.

Adwokat prawo pracy Warszawa – dlaczego my?

Wszystkimi sprawami powierzonymi nam przez Klientów zajmują się wyłącznie prawnicy tytularni – adwokaci i radcowie prawni. Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów pracowniczych przez sądami powszechnymi. Niejednokrotnie uczestniczyliśmy w pracowniczych sporach sądowych z udziałem banków, spółek giełdowych, czy urzędów szczebla centralnego. Doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa pracy zdobywaliśmy jako prawnicy wewnętrzni w spółkach kapitałowych o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Prawnicy naszej Kancelarii świadczyli usługi w obrębie prawa pracy na rzecz międzynarodowych podmiotów posiadających przedstawicielstwa w Polsce. W ramach praktyki prawa pracy świadczymy usługi w języku polskim i angielskim.

Kancelaria prawo pracyindywidualne podejście

Pomożemy Ci wywiązać się z obowiązków nałożonych przez prawo i z satysfakcją wychodzić z zaistniałych konfliktów. Będziemy towarzyszyć Ci w najtrudniejszych momentach, dobierając indywidualnie dopasowane strategie działania oraz rozwiązania, które zapewnią optymalne zabezpieczenie Twoich interesów jako pracodawcy lub pracownika.

Pracodawcy niejednokrotnie korzystają z gotowych wzorów dokumentów pracowniczych pobranych z portali internetowych – umów, oświadczeń, czy regulaminów. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że dopiero w sytuacji sporu okazuje się, że ich interes nie został należycie zabezpieczony, a darmowy wzór dokumentu ściągnięty z Internetu nie przystaje do każdej sytuacji. Jesteśmy przekonani, że w zakresie prawa pracy, jak w każdej innej dziedzinie prawa, kluczowa jest dbałość o szczegóły oraz indywidualne podejście. Z doświadczenia wiemy, jak istotne jest już na etapie sporządzania dokumentów zapoznanie się ze specyfiką danego rodzaju działalności, analiza firmy pod względem organizacyjnym oraz zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń. Skutecznie zabezpieczamy interesy naszych Klientów unikając jednocześnie nadmiernego skomplikowania.

 

W ramach specjalizacji z zakresu prawa pracy oferujemy swoim Klientom w szczególności:

 • Reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy. Reprezentowanie w negocjacjach pomiędzy pracownikami a pracodawcami.
 • Reprezentowanie pracowników i pracodawców przed organami państwowymi – ZUS i Państwową Inspekcją Pracy.
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych: umów o pracę, kontraktów menadżerski, umów o zakazie konkurencji, umów o powierzeniu mienia, umów o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie.
 • Przygotowywanie i opiniowanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę i rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentów wewnątrzzakładowych, takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy ZFŚS, procedury antymobbingowe, regulaminy monitoringu.
 • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy, w szczególności w przedmiocie rozwiązywania umów o pracę, nadgodzin, czasu pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień związanych z rodzicielstwem, mobbingu, dyskryminacji, pozapracowniczych stosunków zatrudnienia, przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

Jak działamy?

 • Ustalamy stan faktyczny sprawy, analizujemy dostępne informacje i przekazane dokumenty.
 • Przedstawiamy klientowi informacje dotyczące możliwych ścieżek postępowania i roszczeń.
 • Omawiamy szanse na pozytywne rozstrzygnięcie oraz wskazujemy potencjalne ryzyka prawne.
 • Podejmujemy ustalone z klientem kroki prawne lub rezygnujemy ze ścieżki prawnej, jeżeli uznamy, że perspektywy nie są satysfakcjonujące.
 • Ustalamy wynagrodzenie Kancelarii zależnie od niezbędnego nakładu pracy.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jakie metody rozliczeń prowadzenia spraw sądowych z zakresu prawa pracy oferuje Kancelaria?

Kancelaria prawo pracy Warszawa oferuje rozliczenie godzinowe oraz ryczałtowe. Wynagrodzenie Kancelarii w modelu godzinowym zależne jest od liczby przepracowanych godzin. Wygrodzenie ryczałtowe to stała kwota ustalona przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

W jaki sposób ustalane jest wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy pracowniczej?

Wynagrodzenie Kancelarii zależne jest od stopnia skomplikowania sprawy, a co za tym idzie od niezbędnego nakładu pracy prawników.

Czy Kancelaria świadczy usługi weryfikacji umów pracę?

Adwokat prawo pracy to nie tylko prowadzenie spraw sądowych. Naszym Klientom oferujemy także analizę umowy o pracę. W ramach konsultacji prawnej wskażemy główne ryzyka związane z zawarciem umowy oraz zaproponujemy ewentualne zmiany. W razie potrzeby będziemy reprezentować Klienta w negocjacjach z pracodawcą.

Czy kancelaria świadczy usługi także w zakresie zbiorowego prawa pracy?

Jako prawnik prawo pracy oferujemy wsparcie prawne w zakresie zarówno indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. Niejednokrotnie wspieraliśmy pracodawców w relacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Czy Kancelaria udziela pojedynczych konsultacji w zakresie prawa pracy?

Prawo pracy kancelaria Warszawa oferuje Klientom możliwość odbycia indywidualnej konsultacji. Podczas konsultacji analizujemy problem prawny Klienta i przedstawimy możliwe do podjęcia kroki prawne.

W jakiej formie odbywają się konsultacje w Kancelarii?

Konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej i zdalnej. Na konsultację w formie stacjonarnej zapraszamy do naszego biura zlokalizowanego na warszawskiej Saskiej Kępie. Konsultacje w formie zdalnej odbywamy przy pomocy bezpiecznych i sprawdzonych narzędzi teleinformatycznych. Jako prawnik prawo pracy Warszawa oferujemy więc możliwość konsultacji Klientom nie tylko z Warszawy, ale także z obszaru całej Polski.

Kto zajmuje się w Kancelarii sprawa z zakresu prawa pracy?

Wszystkim sprawami procesowymi w naszej Kancelarii zajmują się wyłącznie prawnicy tytularni – adwokaci i radcowie prawni. Nasza kancelaria nie współpracuje z prawnikami bez pełnych uprawnień zawodowych. Prawo pracy prawnik to gwarancja powierzenia sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu z doświadczeniem procesowym.

Czy Kancelaria oferuje możliwość uzyskania porady prawnej w zakresie prawa pracy w języku angielskim?

Jako prawnik prawo pracy świadczymy usługi w języku polskim oraz w języku angielskim.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Obsługa spółek

Obsługa prawna spółek przez prawnika ułatwia również podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o znajomość przepisów.

kancelaria prawna Warszawa

Umowy

Przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, obsługa prawna na etapie realizacyjnym, sporządzanie regulaminów i ogólnych warunków umów.

kancelaria prawna Warszawa

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna wykonawców i zamawiających, sporządzanie odwołań do KIO, opiniowanie siwz, reprezentacja wykonawców w sporach z zamawiającymi, reprezentacja przystępujących przed KIO.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.