Umowy IT

Home > Umowy IT
Prawnik od umów, radca prawny umowa, prawnik umowa Warszawa

Umowy IT

Prawnik Umowa IT

prawnik umowa it, prawnik umowy it, radca prawny umowa it

Rozwój nowych technologii spowodował, że obecnie działalność biznesowa nie jest możliwa bez wykorzystania rozwiązań informatycznych. Wymaga to posiadania odpowiedniego sprzętu oraz zaangażowania specjalistów z zakresu IT.

Optymalne wykorzystanie wspomnianych rozwiązań nie jest możliwe bez uregulowania warunków współpracy między zlecającym usługi IT a ich wykonawcą lub dostawcą sprzętu i funkcjonalności.

Przystępując do negocjowania lub przygotowywania umów w IT należy pamiętać, że nie zostały one uregulowane kompleksowo w żadnym akcie prawnym. Umowy w IT zawierają zazwyczaj elementy co najmniej kilku umów (np. umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, umowy o przeniesienie praw autorskich).

Co to oznacza w praktyce? Doradztwo w obszarze umów IT to nie tylko znajomość przepisów prawa i orzecznictwa. Przygotowanie umowy IT wymaga od prawnika znacznego doświadczenia oraz specjalizacji.

Prawnicy naszej kancelarii to doświadczeni specjaliści w obszarze prawa IT. Przemawiają za nami setki stworzonych umów. Zawartych i zrealizowanych z sukcesem przez naszych Klientów.

Kancelaria Prawna Capital Legal oferuje kompleksowe usługi w zakresie umów IT:

 • sporządzenie umowy w IT od podstaw przez prawnika umów IT,
 • modyfikacja umowy IT zaproponowanej Klientowi przez kontrahenta lub weryfikacja umowy stosowanej wcześniej przez Klienta,
 • konsultacja umowy IT z udziałem radcy prawnego,
 • wsparcie prawne w negocjacjach umowy.

Dlaczego warto powierzyć nam przygotowanie umowy IT?

Bezpieczeństwo prawne – nasza kancelaria od umów IT zapewnia pełne bezpieczeństwo prawne przygotowywanych umów. Treść umowy będzie dla Ciebie w pełni zrozumiała, a skutki stosowania postanowień całkowicie przewidywalne. Jako prawnicy od umów IT wiemy, jakie postanowienia powinny znaleźć się w umowie, a jakich postanowień nie powinno w niej być, aby w pełni skutecznie zabezpieczyć Twoje interesy.

Minimalizacja ryzyka biznesowego – dobrze przygotowana umowa IT to także ograniczone ryzyko m. in. nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta, zatorów płatniczych, czy braku możliwości wyegzekwowania należnej płatności. Z doświadczenia wiemy, że współpraca z kancelarią wpływa nie tylko na bezpieczeństwo prawne, ale potrafi również efektywnie ograniczyć ryzyko biznesowe w projekcie.

Oszczędność czasu – nie tracisz czasu na czytanie internetowych poradników o tym jak powinna wyglądać umowa w IT. Prawnicy naszej kancelarii zajmą się za Ciebie całym procesem przygotowania umowy, aż do momentu kiedy powstanie jej ostateczna wersja.

Proste zasady współpracy – oferujemy rozliczenie godzinowe lub ryczałtowe.

Rozliczenie ryczałtowe – wynagrodzenie kancelarii to sztywna kwota ustalona wiążąco przed realizacją zlecenia

Rozliczenie godzinowe – w przypadku rozliczenia godzinowego przed przystąpieniem do realizacji zlecenia przekażemy Ci oszacowanie naszego zaangażowania czasowego. Estymacja będzie zawierała informację o minimalnym i maksymalnym szacowanym zaangażowaniu czasowym.

Niezależnie od ustalonego modelu rozliczeń, proste i przejrzyste zasady współpracy ustalimy szybko i zbędnych formalności.

Prawnik od umów IT – dla kogo?

Nasze usługi adresujemy to wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branży informatycznej. Nasi Klienci to m. in.:

 • Firmy informatyczne,
 • Software house,
 • Producenci i dystrybutorzy oprogramowania, aplikacji mobilnych oraz webowych
 • Kontraktornie IT
 • Kontrahenci firm IT
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu komputerowego,
 • Podmioty startujące w przetargach w IT,
 • Start up – podmioty rozpoczynające działalność w branży IT.

Jakie umowy IT przygotowujemy?

Umowa na budowę aplikacji – na podstawie umowy wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania określonej aplikacji. Cechy aplikacji ustalone są zazwyczaj ściśle w samej umowie (albo w załączniku do umowy). W tego typu umowach wykonawca otrzymuje najczęściej wynagrodzenie ryczałtowe (ustalone przed zawarciem umowy). Istotnym elementem tej umowy jest przeniesienie na zamawiającego ogółu praw autorskich do aplikacji.

Umowa licencyjna – na podstawie umowy zamawiający nie uzyskuje praw autorskich majątkowych do oprogramowania. Zamawiający uzyskuje jedynie prawo do korzystania z oprogramowania w zakresie opisanym w umowie. Umowy licencyjne zawierane są najczęściej jako umowy niewyłączne. Licencjodawca może więc udzielić licencji na oprogramowanie wielu podmiotom jednocześnie.

Umowa na przeniesienie praw autorskich do aplikacji – przeniesienie praw autorskich to jedna z najważniejszych kwestii w umowach IT. Przeniesienie praw autorskich jest elementem wielu umów zawieranych w branży informatycznej. Zdarza się jednak, że umowa o przeniesienie praw autorskich jest zawierana jako zupełnie odrębna umowa.

Umowa na analizę przedwdrożeniową – zwana także jako umowa na fazę przygotowawczą (preparation phase). Odrębna umowa na fazę przygotowawczą zawierana jest zazwyczaj w przypadku większych projektów wdrożeniowych. Celem umowy jest określenie potrzeb zamawiającego w obszarze, w którym ma nastąpić wdrożenie. Poprzedzenie umowy wdrożeniowej fazą przygotowawczą pozwala na przeprowadzenie wdrożenia w sposób odpowiadający wszystkim specyficznym potrzebom zamawiającego.

Umowa wdrożeniowa – umowa wdrożeniowa standardowo konstruowana jest jako umowa rezultatu. Wykonawca zobowiązany jest do osiągniecia efektu w postaci zaimplementowania u zamawiającego określonego oprogramowania. Przedmiotem wdrożenia może być oprogramowanie, którego autorem jest wykonawca lub oprogramowanie dostarczone przez podmiot trzeci. Umowa wdrożeniowa występuje w praktyce jako rozbudowana umowa zawierająca szereg postanowień dodatkowych związanych z szeroko rozumianym wdrożeniem.

Umowa SLA – istotną umowy jest zapewnienie bezawaryjnego działania infrastruktury informatycznej. Umowa SLA występuje zazwyczaj w dwóch wariantach. W pierwszym ujęciu zasadniczym elementem umowy jest naprawa błędów i awarii infrastruktury w czasie ściśle sprecyzowanym w umowie. Czas naprawy określa się odrębnie w zależności od kategorii błędów. W drugim wariancie, zobowiązanie wykonawcy polega na zapewnieniu ciągłości działania infrastruktury informatycznej zamawiającego. W obu wariantach w przypadku wykonania obowiązków z przekroczeniem ustalonych terminów, wykonawca obciążany jest karą umowną.

Umowa SaaS – umowa o korzystanie z oprogramowania, które przechowywane jest na serwerach dostawcy usługi (zwanych często potocznie „chmurą”). Na podstawie umowy SaaS dostawca usługi zobowiązany jest do zapewnienia możliwości niezakłóconego korzystania z „aplikacji chmurowej”.

Umowa na dostawę sprzętu komputerowego – szeroko rozumiane umowy IT, to nie tylko umowy w obszarze software, ale także umowy dotyczące hardware. Umowa na dostawę sprzętu komputerowego (lub sprzętu peryferyjnego) zawierana jest szczególnie często z udziałem zamawiających publicznych. W takim wypadku zarówno tryb zawierania umowy jak i jej treść są w dużej mierze determinowane przez przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. Nie oznacza to jednak, że bazowa treść umowy jest stała i niezmienna. Oferent może wpłynąć na treść umowy poprzez zadanie pytania do swz lub w ostateczności składając odwołanie do KIO. Nasza kancelaria IT oferuje kompleksowe usługi doradztwa firmom IT startującym w przetargach publicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii dotyczą obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych.

Regulamin aplikacji mobilnej – zgodnie z przepisami prawa udostępnianie aplikacji mobilnej stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną. W związku z tym każda aplikacja mobilna powinna posiadać własny, dedykowany regulamin aplikacji mobilnej. Regulamin nie powinien ograniczać się do kwestii formalnych. Dobrze przygotowany regulamin powinien opisywać zasady korzystna z aplikacji mobilnej w sposób przyjazny dla użytkownika.

Umowa o świadczenie usług programistycznych – jedna z najpopularniejszych umów w IT. Zobowiązanie wykonawcy nie polega w tym wypadku na wykonaniu określonej aplikacji, a wyłącznie na świadczeniu usług na zasadach sprecyzowanych w treści umowy. Tego typu umowa często zawierana jest między firmą informatyczną, a programistą prowadzącym JDG.

Umowa na budowę strony internetowej, umowa na pozycjonowanie (SEO), umowa na SEM – istotną umowy jest budowa strony internetowej (portalu internetowego). W oparciu o umowę wykonawca zobowiązany jest zrealizować stronę www w zamian za umówione wynagrodzenie.

Radca prawny umowa IT

Jesteśmy przekonani, że prawidłowo skonstruowana przez prawnika umowa wdrożeniowa pozwala zabezpieczyć interesy Klienta. Przed przystąpieniem do konstruowania umowy ustalamy z Klientem jego oczekiwania, definiujemy pojęcia, określamy rezultaty, które chcemy wspólnie osiągnąć. Korzystając z dostępnych rozwiązań prawnych wypracowujemy optymalne rozwiązania pozwalające osiągnąć cel umowy, ale także zabezpieczyć płatności oraz umożliwić na jak najkorzystniejszych warunkach dochodzenie odpowiedzialności w razie nienależytego wykonania umowy.

Kancelaria Umowy IT – jak zacząć współpracę z nami?

Skontaktuj się na nami przez formularz kontaktowy na dole strony, napisz e – mail lub zadzwoń.

Przedstaw nam krótko założenia biznesowe umowy IT, którą zamierzasz zawrzeć lub opisz problem z umową IT, którą została już przez Ciebie zawarta. Przejrzystą wycenę otrzymasz w ciągu 24 godzin, zazwyczaj jego tego samego dnia roboczego.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Spory sądowe

Reprezentacja przed sądem, opracowywanie strategii procesowej, sporządzanie pozwów i środków zaskarżenia, pozwy przeciwko członkom zarządu (art. 299 ksh), negocjowanie ugód, spory korporacyjne, budowlane i in.

kancelaria prawna Warszawa

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna wykonawców i zamawiających, sporządzanie odwołań do KIO, opiniowanie siwz, reprezentacja wykonawców w sporach z zamawiającymi, reprezentacja przystępujących przed KIO.

kancelaria prawna Warszawa

Obsługa spółek

Obsługa prawna spółek przez prawnika ułatwia również podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o znajomość przepisów.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.