Umowy IT

Home > Umowy IT
Prawnik od umów, radca prawny umowa, prawnik umowa Warszawa

Umowy IT

Prawnik umowa IT

prawnik umowa it, prawnik umowy it, radca prawny umowa itRozwój nowych technologii spowodował, że obecnie działalność biznesowa nie jest możliwa bez wykorzystania rozwiązań informatycznych. Wymaga to posiadania odpowiedniego sprzętu oraz zaangażowania specjalistów z zakresu IT.

Optymalne wykorzystanie wspomnianych rozwiązań nie jest możliwe bez uregulowania warunków współpracy między zlecającym usługi IT a ich wykonawcą lub dostawcą sprzętu i funkcjonalności. Umowa na budowę strony internetowej, umowa na pozycjonowanie, umowa na SEM – wymagają zazwyczaj konsultacji z prawnikiem – specjalistą od prawa nowych technologii. Dzięki weryfikacji umowy przez prawnika zabezpieczysz należycie swoje interesy i zminimalizujesz ryzyko biznesowe. W ramach praktyki kancelarii umów IT świadczymy na rzecz naszych Klientów usługi w zakresie, m.in.

  •  sporządzania i opiniowania przez prawnika umów IT, w tym umów wdrożeniowych, umów utrzymania, umów serwisowych, umów na zakup sprzętu IT lub oprogramowania;
  •  opracowywania i opiniowania wzorów umów, w tym ogólnych warunków umów IT,
  •  doradztwa prawnego świadczonego przez prawnika umów prawa autorskiego, w tym zakresie oferujemy m.in. sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących zakupu licencji oraz umów przeniesienia praw autorskich,
  • przygotowanie i opiniowanie umów na budowę strony internetowej, umów na SEO, umów na SEM.

Radca prawny umowa IT

Jesteśmy przekonani, że prawidłowo skonstruowana przez prawnika umowa wdrożeniowa pozwala zabezpieczyć interesy Klienta. Przed przystąpieniem do konstruowania umowy ustalamy z Klientem jego oczekiwania, definiujemy pojęcia, określamy rezultaty, które chce osiągnąć. Korzystając z dostępnych rozwiązań prawnych wypracowujemy optymalne rozwiązania pozwalające osiągnąć cel umowy, ale także zabezpieczyć płatności oraz umożliwić na jak najkorzystniejszych warunkach dochodzenie odpowiedzialności w razie nienależytego wykonania umowy.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna wykonawców i zamawiających, sporządzanie odwołań do KIO, opiniowanie siwz, reprezentacja wykonawców w sporach z zamawiającymi, reprezentacja przystępujących przed KIO.

kancelaria prawna Warszawa

Prawo karne

Sprawy karne o zbrodnie i występki, reprezentowanie pokrzywdzonych, sprawy karne gospodarcze, wykroczenia, reprezentowanie na etapie postępowania przygotowawczego, obrona we wszystkich instancjach postępowania sądowego, tymczasowe aresztowania.

kancelaria prawna Warszawa

Nieruchomości

Sporządzanie i negocjowanie umów najmu, reprezentowanie wynajmujących i najemców, badania prawne (audyty) nieruchomości, reprezentacja w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi, umowy deweloperskie.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.