Adwokat Zasiedzenie Nieruchomości

Home > Adwokat Zasiedzenie Nieruchomości

Adwokat Zasiedzenie Nieruchomości

Adwokat Zasiedzenie Nieruchomości Warszawa, Kancelaria Adwokacka Zasiedzenie, Kancelaria Prawna ZasiedzenieKancelaria adwokacka – zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości to sytuacja, gdy prawo własności nieruchomości zostaje nadane osobie, która faktycznie wykonuje to prawo, pomimo tego, że formalnie nie jest właścicielem nieruchomości. Osoba zasiadująca nieruchomość nie jest zatem wpisana jako właściciel w księdze wieczystej nieruchomości lub w dokumentacji prawnej znajdującej się w lokalnym wydziale geodezji, a pomimo tego uzyskuje tytuł własności do nieruchomości.

W sytuacji zatem, kiedy dana osoba od lat korzysta z cudzej nieruchomości i jest w stanie wykazać przed sądem spełnienie ustawowych przesłanek zasiedzenia, istnieje szansa, że nabędzie własność nieruchomości pomimo tego, że właścicielem tej nieruchomości jest inna osoba. Często dochodzi bowiem do sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie jest znany, być może od wielu lat nie żyje, a jego spadkobiercy nie mają świadomości o istnieniu nieruchomości, do której mają prawa.

 Należy pamiętać, że choć zasiedzenie nieruchomości następuje z mocy prawa, a zatem niejako „automatycznie”, konieczne jest jednak uzyskanie wyroku sądowego, w którym sąd orzeknie nabycie prawa własność do nieruchomości w drodze zasiedzenia.

Kancelaria prawna – zasiedzenie nieruchomości

 Żeby zasiedzieć nieruchomość trzeba wykazać przed sądem następujące przesłanki:

 • nieprzerwane posiadanie samoistne nieruchomości oraz
 • upływu czasu wskazanego w ustawie (20 lub 30 lat).

Z doświadczenia Capital Legal wynika, że najwięcej trudności wiążących się z postępowaniem sądowym dotyczącym zasiedzenia nieruchomości dotyczy doboru świadków oraz przesłuchania ich w zakresie konkretnych okoliczności związanych z nieruchomością, które wskazywać będą na korzystanie z nieruchomości przez wiele lat wstecz przez osobę składająca wniosek o zasiedzenie. Należy również tak dobrać dowody, aby wykazać że posiadanie było „samoistne”, a zatem osoba składająca wniosek o zasiedzenie zachowywała się tak jakby była właścicielem nieruchomości. Aby udowodnić stan zasiedzenia, przed sądem poza zeznaniami świadków, można posłużyć się również innymi dowodami, np. dowodami z dokumentów (przykładowo, rachunki za prace zlecone związane z utrzymaniem nieruchomości w dobrym stanie) czy nawet fotografiami wskazującymi na korzystanie z nieruchomości przez wiele lat. Należy pamiętać jednak, że w sytuacji prawomocnego oddalenia przez sąd wniosku o zasiedzenie, dla osoby zasiadującej nieruchomość nie ma już „drugiej szansy”, a zatem należy dobrze przygotować się do sprawy i przedstawić sądowi jak najlepsze dowody.

Adwokat – zasiedzenie nieruchomości Warszawa

Kancelaria Prawna Capital Legal pomoże Państwu przejść przez wszystkie etapy związane z procedurą zasiedzenia. Przede wszystkim, przed wszczęciem postępowania sądowego, ocenimy czy w danej sprawie można wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenie, a jeżeli tak – pomożemy sporządzić wniosek oraz dobrać takie dowody, które pomogą przekonać sąd.

Pomożemy również osobom, które „bronią się” przed uznaniem zasiedzenia, poprzez sporządzenie odpowiedzi na wniosek o zasiedzenie oraz pomożemy przygotować dowody, które będą przeczyć twierdzeniom wnioskodawcy. Nasz obszar działania obejmuje przede wszystkim województwo mazowieckie, jednak sprawy o zasiedzenie prowadzimy również poza granicami województwa mazowieckiego.

W zakresie pomocy prawnej przy zasiedzeniu, Kancelaria Prawna Capital Legal świadczy w szczególności następujące usługi:

 • składanie wniosków o zasiedzenie,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych w sprawach o zasiedzenie,
 • obrona właścicieli nieruchomości przed stwierdzeniem zasiedzenia,
 • pomoc prawna przy ocenie czy zaszły przesłanki do złożenia wniosku o zasiedzenie.

Jak działamy w sprawach o zasiedzenie?

 • Ustalamy stan faktyczny sprawy, analizujemy dostępne informacje i przekazane dokumenty,
 • Omawiamy szanse na pozytywne rozstrzygnięcie oraz wskazujemy potencjalne ryzyka prawne,
 • Wspólnie z klientem ewidencjonujmy dostępne dowody, sporządzamy listę dowodów, które będą nam mogły posłużyć w sądzie,
 • Pojmujemy ustalone z klientem kroki prawne – składamy w sądzie wniosek o zasiedzenie lub rezygnujemy ze ścieżki prawnej, jeżeli uznamy, że perspektywy nie są satysfakcjonujące,
 • Ustalamy wynagrodzenie Kancelarii, zależnie od niezbędnego nakładu pracy.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

RODO

Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji RODO, przeprowadzanie audytów, sporządzanie umów powierzenia, bieżące doradztwo prawne w zakresie RODO, reprezentacja przed PUODO, prowadzenie szkoleń z RODO.            

kancelaria prawna Warszawa

Obsługa spółek

Obsługa prawna spółek przez prawnika ułatwia również podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o znajomość przepisów.

kancelaria prawna Warszawa

E-commerce

Przygotowywanie regulaminów sklepów internetowych i portali internetowych, doradztwo w zakresie prawa nowych technologii, e - commerce i marketingu w Internecie, doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy z zakresu IT.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.