Nasze usługi

Home > RODO
Obsługa prawna RODO, Prawnik RODO, Kancelaria RODO Warszawa

RODO

Kancelaria RODO Warszawa – indywidualne podejście do dokumentacji RODO

W ostatnim czasie za sprawą RODO wśród przedsiębiorców wzrosła świadomość i potrzeba prawidłowej ochrony danych osobowych. Niewiele było w minionych latach aktów prawnych, które budziłyby tyle emocji i rozgłosu medialnego co RODO. Wokół poszczególnych pojęć związanych z RODO narosło jednak wiele mitów i fałszywych interpretacji.

Prawo ochrony danych osobowych stanowi jedną z podstawowych specjalizacji naszej Kancelarii. Celem naszych usług jest zawsze zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa prawnego związanego z procesem przetwarzania danych. Każdorazowo dążymy do tego, aby przetwarzanie danych osobowych było maksymalnie proste i  co najważniejsze – bezpieczne.

Prawnik RODO Warszawa – kilkadziesiąt zrealizowanych wdrożeń

RODO w swoich założeniach nie było pomyślane jako narzędzie mające na celu utrudnianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Jak jednak pokazuje praktyka znaczące podmioty na rynku radzą sobie z nowymi regulacjami dość dobrze. Największy koszt dostosowania się do nowych przepisów ponieśli natomiast mali i średni przedsiębiorcy, dla których w związku z RODO wzrósł koszt prowadzenia działalności gospodarczej i którzy nierzadko padli ofiarami nieuczciwych praktyk związanych z nowymi zasadami ochrony danych osobowych.

Jeżeli zagadnienia z zakresu ochrony danych ciągle wydają Ci się skomplikowane i niezrozumiałe, kancelaria prawna RODO pomoże Ci odnaleźć się w tych zawiłościach. . Zależy nam, aby przekonać Cię w pierwszej kolejności, że kluczowe jest zrozumienie sensu tych regulacji, a następnie nauczenie się ich prawidłowego stosowania. Najlepsze efekty przynosi bowiem wyjaśnianie najtrudniejszych zagadnień w sposób jasny i przejrzysty. Wdrożenie RODO wymaga indywidualnego podejścia i opracowania spersonalizowanych rozwiązań właściwych dla danego przedsiębiorcy. Często nie muszą to być działania skomplikowane, złożone i kosztowne, dlatego opracowanie dokumentacji i wdrożenie rozwiązań w zakresie ochrony danych zaczynamy od poznania danej firmy, przeanalizowania jej organizacji, przedmiotu działalności i sposobu działania. Dopiero na podstawie zdobytej w ten sposób wiedzy Kancelaria RODO przygotuje plan działania i razem z Klientem przystąpi do jego realizacji.

Dlaczego my ?

Zajmowaliśmy się danymi osobowymi zanim jeszcze zaczęło obowiązywać RODO. Jako prawnik RODO posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie implementacji przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w małych, średnich i dużych firmach. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt wdrożeń RODO u naszych klientów – podmiotów z branży budowlanej, deweloperskiej, produkcyjnej, reklamowej, gastronomicznej, e-commerce. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt szkoleń z zakresu RODO. U naszych klientów prowadzimy regularne i systematyczne audyty obejmujące prawidłowe wdrożenie i stosowanie RODO. Doskonale znamy specyfikę zagadnień RODO w poszczególnych branżach. Rozwiązania, które proponujemy sprawdzają się w praktyce.

Prawnik ochrona danych osobowych (RODO), Capital Legal świadczy w szczególności następujące usługi:

  • wdrożenie RODO- przygotowywanie i opiniowanie dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak klauzule informacyjne, zgody na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, procedury i polityki w zakresie ochrony danych, rejestry czynności przetwarzania,
  • przeprowadzanie analizy ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych,
  • przeprowadzanie audytów zgodności przetwarzania danych z RODO i innymi obowiązującymi przepisami,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, w tym dokonywanie oceny konieczności powołania inspektora ochrony danych, czy prowadzenia rejestru czynności przetwarzania,
  • udzielanie rekomendacji w zakresie realizacji zasad przetwarzania danych, zgłaszania naruszeń ochrony danych,
  • sporządzanie zgłoszeń naruszenia ochrony danych do PUODO,
  • reprezentacja w trakcie kontroli PUODO, w postępowaniu przed PUODO oraz przed sądami administracyjnymi,
  • szkolenia RODO.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Dokumentacja RODO – co składa się na dokumentację przygotowywaną przez Kancelarie?

Ilość i rodzaj przygotowywanych dokumentów ustalane są indywidualnie po otrzymaniu kompletu informacji dotyczących działalności prowadzonej przez Klienta. W praktyce wdrożenie rodo wymaga przygotowania od 15 do 30 odrębnych dokumentów.

Audyt RODO – w jaki sposób jest przeprowadzany?

W pierwszej kolejności ustalamy, w jaki sposób Klient aktualnie przetwarza dane osobowe oraz jaką dokumentacje posiada w tym zakresie. Następnie dokonujemy analizy procedur obowiązujących u Klienta oraz weryfikujemy, czy są stosowane w praktyce. Audyt rodo w miarę możliwości obejmuje także spotkanie w siedzibie Klienta. Podczas spotkania analizujemy praktyczny aspekt przetwarzania danych osobowych przez Klienta. Wnioski z audytu przekazujemy Klientowi w formie opinii prawnej. Opinia zawiera opis aktualnego stanu przetwarzania danych osobowych oraz odnosi się do naruszeń w przetwarzaniu danych stwierdzonych podczas audytu. Przede wszystkim raport z audytu zawiera praktyczne rekomendację co do przetwarzania danych osobowych w przyszłości. Audyt rodo obejmuje także przygotowanie niezbędnej dokumentacji lub modyfikacje dokumentacji rodo posiadanej przez Klienta.

Wdrożenie RODO od podstaw ile trwa?

W przypadku podmiotów zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników jesteśmy zazwyczaj w stanie sfinalizować proces wdrożenia w ok. 7 dni. W odniesieniu do podmiotów o bardziej rozbudowanej strukturze czas niezbędny na wdrożenie rodo to ok. 10 – 14 dni.

RODO Warszawa – czy proces wdrożenia rodo może zostać przeprowadzony w całości w sposób zdalny ?

Współpraca przy wdrożeniu rodo może odbywać się w całości zdalnie. W takim wypadku proponujemy zorganizowanie spotkań w formie telekonferencji.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Obsługa spółek

Obsługa prawna spółek przez prawnika ułatwia również podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o znajomość przepisów.

kancelaria prawna Warszawa

Umowy

Przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, obsługa prawna na etapie realizacyjnym, sporządzanie regulaminów i ogólnych warunków umów.

kancelaria prawna Warszawa

Odszkodowania

Szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy), wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, odszkodowanie za kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.