Rejestracja spółki Warszawa

Home > Rejestracja spółki Warszawa

Rejestracja spółki Warszawa

Rejestracja spółki a następnie prowadzenie działalności gospodarczej z jej wykorzystaniem niesie ze sobą wiele praktycznych korzyści. W przypadku spółek kapitałowych, z całą pewnością największą zaletą jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Wspólnicy odpowiadają bowiem jedynie wniesionym wkładem, lecz nie majątkiem osobistym (prywatnym), co ma miejsce w jednoosobowych działalnościach gospodarczych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Jeżeli chcesz założyć spółkę kliknij przycisk „KONTAKT” i skontaktuj się z nami.

Rejestracja spółki – jak możemy Ci pomóc?

Jeżeli chciałbyś prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem spółki osobowej lub kapitałowej, możemy zaoferować Ci między innymi:

 • opracowanie checklisty dla przyszłych wspólników w zakresie kształtu umowy spółki,
 • kompleksową usługę założenie spółkirejestracja spółki każdego rodzaju – z uwzględnieniem Twoich potrzeb biznesowych oraz specyfiki prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej,
 • doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej formy prawnej spółki, tak abyś mógł prowadzić biznes w możliwie optymalny sposób,
 • doradztwo w zakresie doboru właściwych kodów PKD (zakres działalności), wysokości kapitału zakładowego, liczby i wartości nominalnej udziałów, czasu trwania spółki oraz wszystkich innych dodatkowych postanowień, aby prowadzenie działalności gospodarczej było dla Ciebie możliwe proste,
 • przygotowanie umowy spółki, w oparciu o Twoje potrzeby i nasze doświadczenie,
 • przygotowanie kompletu dokumentów rejestracyjnych (wniosek elektroniczny lub papierowy) i rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,

Rejestracja spółki Warszawa – dlaczego my?

 • posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz przedsiębiorców, w tym w zakładaniu spółek. W samym 2022 r. założyliśmy kilkadziesiąt spółek różnych rodzajów, uwzględniając potrzeby biznesowe Klientów,
 • rejestracja spółki z Kancelarią Prawną Capital Legal to oszczędność czasu. Współpracując z nami zaoszczędzisz czas, zyskując jednocześnie pewność, że cały proces rejestracji spółki odbędzie się możliwie szybko oraz bez błędów formalnych,
 • każdą usługę traktujemy w sposób zindywidualizowany, przygotowywane przez nas umowy spółek są przystosowane do potrzeb Klientów, uwzględniając profil, skalę i ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej,
 • gwarantujemy, że dokumentacja niezbędna do założenia spółki zostanie sporządzona w sposób zgodny z przepisami, a także będzie chroniła Twój interes prawny.
 • rejestrujemy spółki w Warszawie jak również w innych miastach na terenie Polski.

Wybór rodzaju spółki

Założenie spółki powinna poprzedzić kompleksowa analiza prawna mająca na celu podjęcie decyzji o rodzaju spółki, w ramach której przedsiębiorca chciałby prowadzić działalność gospodarczą. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, rodzaje spółek, które można zarejestrować w KRS to:

 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka akcyjna,
 • prosta spółka akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kodeks Spółek Handlowych przewiduje wiele możliwości dotyczących formy prawnej spółki. Ostateczna decyzja powinna zostać podjęta w oparciu o konkretne uwarunkowania biznesowe i prawne. Prawnicy naszej kancelarii służą oczywiście pomocą prawną przy wybraniu odpowiedniej formy spółki, uwzględniającą indywidualną sytuację biznesowej Klienta.

Rejestracja spółki Warszawa – krok po kroku

Rejestracja spółki wiąże się z podjęciem szeregu kroków prawnych:

 • zawarcie umowy spółki lub sporządzenie aktu założycielskiego,
 • wniesienie wkładu na kapitał zakładowy spółki,
 • powołanie zarządu spółki,
 • zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zgłoszenie do Urzędu Skarbowego oraz do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, istotnym ułatwieniem dla przedsiębiorcy będzie fakt, że już w momencie zawarcia umowy spółki (krok 1) powyżej, powstanie tak zwana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Tego typu podmiot dysponuje licznymi uprawnieniami, do najważniejszych z nich należy między innymi możliwość zaciągania zobowiązań przez spółkę, wystawiania faktur VAT, możliwość dostarczania odbiorcom usług i towarów zgodnie z profilem działalności spółki. Z chwilą wpisu do KRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja spółki – jakie dokumenty będą potrzebne?

Rejestracja spółki wiążę się z koniecznością sporządzenia szeregu niezbędnych dokumentów prawnych. Oczywiście, w przypadku, gdy zlecisz nam założenie spółki, przygotujemy je i złożymy do KRS (rejestracja spółek Warszawa).

Do powyższych dokumentów należą:

 • umowa spółki w formie aktu notarialnego (albo akt założycielski w przypadku jednoosobowej spółki z o.o.),
 • oświadczenie członków zarządu o pokryciu w całości wkładów na rzecz kapitału zakładowego,
 • dowód powołania członków organów spółki, chyba, że o ich powołaniu stanowi sama umowa,
 • lista wspólników zawierająca imiona i nazwiska lub nazwy firm, a także wskazująca na liczbę i wartość nominalną udziałów każdego ze wspólników,
 • dane teleadresowe wszystkich członków zarządu spółki,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji przez osoby upoważnione do reprezentowania spółki, a także prokurentów i likwidatorów, chyba że została ona udzielona w treści umowy spółki,
 • dowód dokonania opłat sądowych i opłat za ogłoszenie rejestracji spółki.

Rejestracja spółki Warszawa – koszty

Rejestracja spółki z o.o., tj. najpopularniejszej ze spółek, to koszt nie mniejszy niż 800 zł. Na sumę składają się:

 • 500 zł – tytułem opłaty sądowej,
 • 100 zł – tytułem opłaty za ogłoszenie w MSIG,
 • nie mniej niż 200 zł – tytułem taksy notarialnej oraz wypisów aktu notarialnego.

Rejestracja spółki przez system S24 wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 250 zł oraz opłaty 100 zł tytułem ogłoszenie w MSIG.

Rejestracja spółki – ile trwa?

Z naszego doświadczenia wynika, że czas niezbędny na założenie spółki zależy przede wszystkim od obłożenia danego sądu rejestrowego oraz tego czy wniosek do KRS został sformułowany w sposób poprawny, uwzględniając wszystkie wymogi ustawy o KRS. Co do zasady proces trwa pomiędzy 3 tygodniami a 2 miesiącami.

Rejestracja spółki z o. o. Warszawa

Nasza kancelaria w swojej praktyce najczęściej wspiera Klientów w zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pamiętaj, że:

 • rejestracja spółki z o. o. wymaga minimalnego kapitału zakładowe w kwocie 5 000 zł.,
 • jednoosobowa spółka z o. o. nie jest wygodnym rozwiązaniem. Optymalnie, aby w spółce było co najmniej dwóch wspólników.
 • Jeżeli chcesz wprowadzić w swojej spółce popularne ostatnio – powtarzające się świadczenia niepieniężne (art. 176 ksh), konieczna jest rejestracja spółki z o. o. w tradycyjny sposób (przy udziale notariusza)

Rejestracja spółki – system KRS S24 czy sposób „tradycyjny”?

Rejestracja spółki możliwa jest poprzez posłużenie się jednym z dwóch sposobów – metodą „tradycyjną”, tj. zawarciem umowy przed notariuszem oraz wykorzystaniem internetowego systemu KRS S24. Obie metody mają swoje wady i zalety.

Do zalet posłużenia się internetowym systemem KRS S24 należą:

 • możliwość założenia spółki z biura (lub z kancelarii w przypadku skorzystania z naszych usług),
 • brak konieczności poniesienia opłat notarialnych za sporządzenie aktu notarialnego (taksy notarialnej),
 • głoszenie do KRS następuje poprzez Internet.

System S24 posiada jednak liczne wady, do największych z nich należą:

 • możliwość zarejestrowania wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną, komandytową, oraz prostą spółkę akcyjną,
 • niewielkie możliwości dostosowania umowy spółki do potrzeb wspólników – konieczność posłużenia się wzorem umowy,
 • brak możliwości ustalenia powtarzających się świadczeń niepieniężnych (art. 176 ksh).
 • brak możliwości modyfikacji roku obrotowego,
 • obowiązek pokrycia kapitału wyłącznie wkładami pieniężnymi,

Z drugiej strony największą zaletą „tradycyjnej” metody założenia spółki będzie brak jakichkolwiek ograniczeń w zakresie treści umowy, poza ograniczeniami przewidzianymi w Kodeksie Spółek Handlowych. Praktyczną wadą będzie natomiast konieczność udania się do notariusza i uiszczenie taksy notarialnej.

Rejestracja spółki przez internet i w sposób „tradycyjny” posiada zatem swoje plusy i minusy, które przedsiębiorca powinien uważnie rozważyć przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Z cała pewnością jednak rejestracja spółki poprzez notariusza będzie zasadna w sytuacji gdy wspólnicy zamierzają zawrzeć zindywidualizowaną umowę spółki. Założenie spółki przez internet wymusza skorzystanie z prostego wzoru umowy, który nie zawsze zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo prawne dla założeń biznesowych Klienta.

Zarejestrowanie spółki – co dalej?

Rejestracja spółki to dopiero pierwszy krok na drodze do sukcesu. Po pomyślnym założeniu spółki możemy wspierać Cię w dalszych działaniach biznesowych, zarówno w ramach stałej obsługi prawnej, jak i pojedynczych zleceń w Twojej bieżącej działalności. Proces trwa pomiędzy 3 tygodniami a 2 miesiącami.

Rejestracja spółek warszawa – świadczymy także inne usługi prawne na rzecz przedsiębiorców we wszystkich obszarach ich funkcjonowania.

Pomożemy Ci we wdrożeniu RODO oraz AML.

Zarejestrujemy Twój znak towarowy.

Przygotujemy dokumentację pracowniczą oraz umowy b2b.

Powiedz nam jakie działania biznesowe chciałbyś podjąć, a my nadamy im kształt prawny, tak abyś mógł bezpiecznie prowadzić biznes.

Chcesz założyć spółkę?

Jeśli nie jesteś pewien jaka forma prawna będzie najlepsza dla Twojej działalności biznesowej, obawiasz się, że proces rejestracji niepotrzebnie się przedłuży albo masz po prostu praktyczne pytania dotyczące procedury – skontaktuj się z nami.

Zajmij się rozwijaniem biznesu, a my zadbamy o to, aby spółka odpowiadała Twoim potrzebom biznesowym, a sam proces rejestracji spółki był możliwie szybki i sprawny.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Odszkodowania

Szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy), wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, odszkodowanie za kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia.

kancelaria prawna Warszawa

Prawo karne

Sprawy karne o zbrodnie i występki, reprezentowanie pokrzywdzonych, sprawy karne gospodarcze, wykroczenia, reprezentowanie na etapie postępowania przygotowawczego, obrona we wszystkich instancjach postępowania sądowego, tymczasowe aresztowania.

kancelaria prawna Warszawa

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna wykonawców i zamawiających, sporządzanie odwołań do KIO, opiniowanie siwz, reprezentacja wykonawców w sporach z zamawiającymi, reprezentacja przystępujących przed KIO.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.