Nasze usługi

Home > Zamówienia publiczne
Prawnik od Zamówień Publicznych - Kancelaria Zamówienia Publiczne Warszawa

Zamówienia publiczne

Kancelaria zamówienia publiczne – Capital Legal

Prawo zamówień publicznych to jedna z naszych głównych specjalizacji. Świadczymy usługi na rzecz podmiotów startujących w przetargach na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia.

Skuteczne uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wymaga nie tylko oferowania wysokiej jakości konkurencyjnych produktów, ale także spełnienia wielu wymogów formalnych. Kancelaria zamówień publicznych będzie stanowić dla Ciebie gwarancję uniknięcia pułapek prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki temu, będziesz mógł zająć się wyłącznie aspektami biznesowymi i technicznymi uczestnictwa w przetargu, pozostawiając całość zagadnień prawnych i formalnych prawnikowi posiadającemu wiedzę specjalistyczną w zakresie zamówień publicznych.

Prawnik zamówienia publiczne – jak działamy ?

W ramach obsługi prawnej wykonawców opiniujemy specyfikacje istotnych warunków zamówienia i umowy z zamawiającymi, identyfikujemy ryzyka prawne związane z uczestnictwem w przetargach. Pomagamy w wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny i skutecznym zastrzeganiu tajemnicy przedsiębiorstwa.

Pomagamy wykonawcom również na etapie po wyborze najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego. W pierwszej kolejności skrupulatnie analizujemy czynności podjęte przez zamawiającego w toku postępowania oraz oferty złożone przez konkurencję. Następnie przedstawiamy rekomendacje co do zasadności zaskarżenia czynności zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) umożliwiając Klientowi podjęcie racjonalnej i opartej o analizę sprawy decyzji w przedmiocie ewentualnego wniesienia odwołania. Jako kancelaria od zamówień publicznych reprezentujemy Klientów przez Krajową Izbą Odwoławcza (KIO) zapewniając pełne wsparcie merytoryczne i formalne.

Dlaczego my ? 

Prawo zamówień publicznych odznacza się znaczną specyfiką. Jest to gałąź prawa, która przewiduje szereg instytucji nieznanych żadnemu innemu działowi prawa.

Zwracając się do nas ze swoją sprawą masz gwarancję, że zajmie się nią prawnik, który na co dzień zajmuje się prawem zamówień publicznych.  Dzięki temu, nasza Kancelaria będzie w stanie szybko ocenić szanse na pozytywne rozstrzygniecie Twojej sprawy i zarekomendować najefektywniejsze rozwiązanie

Posiadamy kilkuletnie praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz w reprezentacji stron w toku postępowań przed KIO. Świadczyliśmy pomoc prawną w toku wielu przetargów o różnym przedmiocie i zróżnicowanej wartości. Przed KIO występujemy we wszystkich rolach procesowych, szczególnie chętnie reprezentujemy natomiast wykonawców – jako odwołujących lub jako przystępujących.

W zakresie zamówień publicznych, Kancelaria Prawna Capital Legal świadczy w szczególności następujące usługi:

Składanie najkorzystniejszej oferty w przetargu:

 • analiza umowy w sprawie zamówienia publicznego – wskazanie ryzyk prawnych po stronie oferenta,
 • analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem złożenia zgodnej z prawem oferty, przygotowanie pytań do SIWZ,
 • skuteczne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • wsparcie prawne wykonawców w relacjach z konsorcjantami, podwykonawcami - sporządzanie umów konsorcjum, porozumień realizacyjnych, umów z podwykonawcami,
 • obrona przed odrzuceniem oferty z powodu rażąco niskiej ceny.

Kwestionowanie niekorzystnych czynności zamawiającego:

 • odwołanie do KIO od specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odwołanie na etapie po złożeniu oferty,
 • odwołanie do KIO od czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
 • informacja do zamawiającego o czynności niezgodnej z prawem,
 • reprezentacja w postępowaniu ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej,
 • reprezentacja wykonawców przed sądami w sporach z zamawiającymi.

Dla zamawiających:

 • audyty procedur zakupowych,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej,
 • pomoc prawna w procesie kontroli zamówień publicznych,
 • udział w komisjach przetargowych,
 • pomoc prawna w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • weryfikacja poprawności formalnej ofert złożonych przez wykonawców, prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
 • obsługa prawna na etapie realizacyjnym,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Nieruchomości

Sporządzanie i negocjowanie umów najmu, reprezentowanie wynajmujących i najemców, badania prawne (audyty) nieruchomości, reprezentacja w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi, umowy deweloperskie.

kancelaria prawna Warszawa

Prawo karne

Sprawy karne o zbrodnie i występki, reprezentowanie pokrzywdzonych, sprawy karne gospodarcze, wykroczenia, reprezentowanie na etapie postępowania przygotowawczego, obrona we wszystkich instancjach postępowania sądowego, tymczasowe aresztowania.

kancelaria prawna Warszawa

Umowy

Przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, obsługa prawna na etapie realizacyjnym, sporządzanie regulaminów i ogólnych warunków umów.

Strona www.capitallegal.pl używa plików cookies w celach określonych w Polityce plików cookies ,w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego działania i dostosowania wyglądu strony do indywidualnych preferencji użytkowników. Naciśnij „Akceptuję”, jeżeli zgadasz się na użycie plików cookies do celów opisanych w Polityce plików cookies . Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookies należy je wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować trudności w korzystaniu ze strony.
AKCEPTUJĘ