Nasze usługi

Home > Usługi > Zamówienia publiczne
Prawnik od Zamówień Publicznych - Kancelaria Zamówienia Publiczne Warszawa

Zamówienia publiczne

Kancelaria – zamówienia publiczne

W 2018 roku w Polsce przeprowadzono ponad 151 tys. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Rynek zamówień publicznych wart jest w Polsce ponad 202,1 miliardów złotych, co odpowiada ponad 9,5 % PKB. Uczestnictwo w rynku zamówień publicznych pozwala pozyskać kluczowe kontrakty znacznym podmiotom jak i mniejszym firmom działającym w wielu branżach.

Skuteczne uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wymaga nie tylko oferowania wysokiej jakości konkurencyjnych produktów, ale także spełnienia wielu wymogów formalnych. Prawo zamówień publicznych to jedna z naszych głównych specjalizacji. Świadczymy usługi na rzecz podmiotów startujących w przetargach na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia.

Kancelaria zamówień publicznych będzie stanowić dla Ciebie gwarancję uniknięcia pułapek prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki temu, będziesz mógł zająć się wyłącznie aspektami biznesowymi i technicznymi uczestnictwa w przetargu, pozostawiając całość zagadnień prawnych i formalnych prawnikowi posiadającemu wiedzę specjalistyczną w zakresie zamówień publicznych.

Prawnik – zamówienia publiczne

W ramach obsługi prawnej wykonawców opiniujemy specyfikacje istotnych warunków zamówienia i umowy z zamawiającymi, identyfikujemy ryzyka prawne związane z uczestnictwem w przetargach. Pomagamy w wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny i skutecznym zastrzeganiu tajemnicy przedsiębiorstwa.

Pomagamy wykonawcom również na etapie po wyborze najkorzystniejszej oferty przez zamawiającego. W pierwszej kolejności skrupulatnie analizujemy czynności podjęte przez zamawiającego w toku postępowania oraz oferty złożone przez konkurencję. Następnie przedstawiamy rekomendacje co do zasadności zaskarżenia czynności zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) umożliwiając Klientowi podjęcie racjonalnej i opartej o analizę sprawy decyzji w przedmiocie ewentualnego wniesienia odwołania. Jako kancelaria od zamówień publicznych reprezentujemy Klientów przez Krajową Izbą Odwoławcza (KIO) zapewniając pełne wsparcie merytoryczne i formalne.

W zakresie zamówień publicznych, Kancelaria Prawna Capital Legal świadczy w szczególności następujące usługi:

Składanie najkorzystniejszej oferty w przetargu:

 • analiza umowy w sprawie zamówienia publicznego – wskazanie ryzyk prawnych po stronie oferenta,
 • analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem złożenia zgodnej z prawem oferty, przygotowanie pytań do SIWZ,
 • skuteczne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • wsparcie prawne wykonawców w relacjach z konsorcjantami, podwykonawcami - sporządzanie umów konsorcjum, porozumień realizacyjnych, umów z podwykonawcami,
 • obrona przed odrzuceniem oferty z powodu rażąco niskiej ceny.

Kwestionowanie niekorzystnych czynności zamawiającego:

 • odwołanie do KIO od specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odwołanie na etapie po złożeniu oferty,
 • odwołanie do KIO od czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
 • informacja do zamawiającego o czynności niezgodnej z prawem,
 • reprezentacja w postępowaniu ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej,
 • reprezentacja wykonawców przed sądami w sporach z zamawiającymi.

Dla zamawiających:

 • audyty procedur zakupowych,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej,
 • pomoc prawna w procesie kontroli zamówień publicznych,
 • udział w komisjach przetargowych,
 • pomoc prawna w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • weryfikacja poprawności formalnej ofert złożonych przez wykonawców, prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
 • obsługa prawna na etapie realizacyjnym,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

Inne usługi

Zobacz również

Nieruchomości

Sporządzanie i negocjowanie umów najmu, reprezentowanie wynajmujących i najemców, badania prawne (audyty) nieruchomości, reprezentacja w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi, umowy deweloperskie.

Umowy

Przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, obsługa prawna na etapie realizacyjnym, sporządzanie regulaminów i ogólnych warunków umów.

Spory sądowe

Reprezentacja przed sądem, opracowywanie strategii procesowej, sporządzanie pozwów i środków zaskarżenia, pozwy przeciwko członkom zarządu (art. 299 ksh), negocjowanie ugód, spory korporacyjne, budowlane i in.

Strona www.capitallegal.pl używa plików cookies w celach określonych w Polityce plików cookies ,w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego działania i dostosowania wyglądu strony do indywidualnych preferencji użytkowników. Naciśnij „Akceptuję”, jeżeli zgadasz się na użycie plików cookies do celów opisanych w Polityce plików cookies . Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookies należy je wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować trudności w korzystaniu ze strony.
AKCEPTUJĘ