RADCA PRAWNY - PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Dominik Bala

O mnie

Jestem radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przed stworzeniem Kancelarii Prawnej Capital Legal współpracowałem z wiodącymi warszawskimi kancelariami prawnymi wchodząc w skład działów obsługi korporacyjnej i prawa zamówień publicznych. Posiadam znaczne doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz spółek prawa handlowego jako tzw. prawnik wewnętrzny. Od początku swojej kariery zawodowej miałem możliwość gromadzenia wiedzy w obszarze prawa spółek oraz prawa umów.

Szczególnym zainteresowaniem darzę projekty wymagające od prawnika umiejętności analitycznych. Uczestniczyłem w projektach związanych m. in. z informatyzacją służby zdrowia, przekształceniem grupy spółek produkcyjnych z branży FMCG, wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych i in. Przygotowywałem umowy inwestycyjne, wdrożeniowe, czy utrzymaniowe. Niejednokrotnie brałem czynny udział w negocjacjach między stronami transakcji.

Wychodzę z założenia, że efektywne świadczenie usług prawnych wymaga nie tylko znajomości litery i praktyki prawa, ale także wiedzy pozaprawniczej. Możliwość pracy z interdyscyplinarnymi zagadnieniami od lat zapewnia mi praktyka w zakresie prawa zamówień publicznych, gdzie o sukcesie decydują niejednokrotnie kwestie wykraczające daleko poza materię ustawową. Prawem zamówień publicznych zajmuje się od 2014 roku. Regularnie reprezentuję swoich Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Brałem udziałem w kilkudziesięciu rozprawach przed KIO.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego biznesu zapewniam kompleksowe wsparcie prawne przedsiębiorcom świadczącym usługi i prowadzącym sprzedaż drogą elektroniczną. Doradzam podmiotom leczniczym, w tym podmiotom świadczącym usługi telemedyczne. W Kancelarii Prawnej Capital Legal odpowiadam za Dział Ochrony Danych Osobowych. Wraz z zespołem prawników na przestrzeni ostatnich lat uczestniczyłem w kilkudziesięciu wdrożeniach i audytach rodo.

Regularnie udzielam komentarzy prawnych publikowanych w serwisach: Subiektywnie o Finansach, Polskiej Agencji Prasowej, Polsat News, Dziennik Gazeta Prawna.

Z satysfakcją współpracuję m. in. z branżą informatyczną, projektową i consultingową.

Ukończyłem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jestem absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Przykładowe zrealizowane projekty

IT, obsługa korporacyjna

 • przygotowanie i negocjowanie szeregu umów w zakresie IT, w tym m. in. umów przedwdrożeniowych i wdrożeniowych, umów na budowę systemów informatycznych, umów na budowę aplikacji internetowych, umów SLA, umów o świadczenie usług w chmurze (SaaS), umów o przeniesienie praw autorskich do oprogramowania, umów licencyjnych;
 • audyty prawne spółek prawa handlowego, w szczególności tzw. audyty przedsprzedażowe i przedzakupowe,
 • stała obsługa prawna spółki z branży IT zajmującej się budową zaawansowanych systemów informatycznych,
 • udział w restrukturyzacji i komercjalizacji znacznego podmiotu leczniczego,
 • bieżąca obsługa prawna spółki farmaceutycznej prowadzącej działalności w zakresie produkcji i sprzedaży leków, zatrudniającej powyżej 200 pracowników.

E – commerce, telemedycyna

 • przeprowadzenie kilkudziesięciu wdrożeń rodo i audytów w zakresu prawa ochrony danych osobowych w podmiotach o zróżnicowanej strukturze i skali działalności, w tym m. in. w spółkach z branży IT, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej i produkcyjnej,
 • audyty prawne aplikacji mobilnych i webowych pod kątem zgodności z prawem ochrony danych osobowych oraz z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • doradztwo prawne na rzecz podmiotów leczniczych świadczących usługi telemedyczne, w tym na etapie wprowadzania usług na rynek, przygotowanie regulaminów organizacyjnych oraz regulaminów świadczenia usług telemedycznych,
 • wsparcie prawne w procesie wprowadzania na rynek kilkudziesięciu sklepów internetowych, platform sprzedażowych, marketplace i in.

Przetargi

 • regularna reprezentacja wykonawców z branż m. in. IT, FMCG, projektowej, utrzymania czystości, w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych na rzecz szeregu firm IT na poziomach producentów, dystrybutorów i sprzedawców sprzętu komputerowego. Reprezentacja ww. podmiotom w postępowaniach przed KIO mających na celu pożądane przez Klienta ukształtowanie treści siwz (swz),
 • Świadczenie usług prawnych na rzecz inżynierów kontraktów w postępowaniach przetargowych finansowanych ze środków UE, udział w zespole przygotowującym postępowania przetargowe mające na celu nabycie przez sieć szpitali systemów komputerowych z dziedziny e-zdrowia oraz integrację z ogólnopolską platformą P1,
 • wsparcie prawne beneficjentów (w tym spółek start up) w zakresie rozliczania zamówień udzielanych w wykonaniu projektów finansowanych ze źródeł krajowych i unijnych,
 • przygotowanie szeregu dokumentacji przetargowych, m. in. w postępowaniach na budowę infrastruktury informatycznej, dostawę systemów informatycznych, dostawę sprzętu medycznego, przygotowanie regulaminów udzielania zamówień podprogowych,
 • wsparcie prawne w postępowaniach przetargowych i reprezentacja w postępowaniach spornych przed KIO, m. in. jednego z największych polskich producentów sprzętu komputerowego oraz jednego z czołowych polskich shipchandlerów.

Dominik Bala

Kluczowe specjalizacje

kancelaria prawna Warszawa

Umowy

Przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, umowy projektowe, umowy o roboty budowlane, obsługa prawna na etapie realizacyjnym, sporządzanie regulaminów i ogólnych warunków umów.

kancelaria prawna Warszawa

E-commerce

Przygotowywanie regulaminów sklepów internetowych i portali internetowych, doradztwo w zakresie prawa nowych technologii, e - commerce i marketingu w Internecie, doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy z zakresu IT.

kancelaria prawna Warszawa

Obsługa spółek

Obsługa prawna spółek przez prawnika ułatwia również podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o znajomość przepisów.

kancelaria prawna Warszawa

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna wykonawców i zamawiających, sporządzanie odwołań do KIO, opiniowanie siwz, reprezentacja wykonawców w sporach z zamawiającymi, reprezentacja przystępujących przed KIO.