Nasze usługi

Home > Nieruchomości
Prawnik od Nieruchomości - Kancelaria Nieruchomości Warszawa, Adwokaci Nieruchomości

Nieruchomości

Kancelaria Nieruchomości – Capital Legal

Jako kancelaria prawna nieruchomości, wiemy że Polska jest postrzegana jako uznany i stabilny rynek nieruchomości komercyjnych, z roku na rok zbliżający się do statusu rynku dojrzałego. Od wielu lat rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce bije kolejne rekordy najętej powierzchni, szczególnie w sektorze biurowym, magazynowym i inwestycyjnym. W samej Warszawie całkowity zasób powierzchni biurowej na koniec I kwartału 2019 r. wyniósł 5,48 mln m2, a stolica wkrótce będzie w czołówce stolic o największej liczbie wysokościowców w Europie. Analizy zgodnie wskazują, że rynek zachowa swoją dynamikę dzięki spodziewanemu wzrostowi PKB, a inwestowanie w nieruchomości, szczególnie w lokale komercyjne będzie zyskiwało na coraz większej popularności. W dużych miastach widoczny jest niesłabnący popyt na powierzchnie handlowe i usługowe. Dla wynajmujących, niewątpliwą zaletą inwestowania w nieruchomości komercyjne jest przede wszystkim możliwość zawarcia długoterminowych umów najmu, a w konsekwencji zwrotu kapitału.

Prawo nieruchomości to jedna z kluczowych specjalizacji naszej kancelarii.

prawnik od nieruchomości warszawa

Prawnik nieruchomości – Capital Legal

Jako wynajmujący, aby osiągnąć sukces, musisz jednak możliwie starannie chronić inwestycję i swój interes, przede wszystkim poprzez zapewnienie zabezpieczenia regularnego uiszczania czynszu najmu przez najemcę. Stosunek najmu jest jednak na tyle złożony, że uzyskiwanie przez Ciebie, jako wynajmującego, wynagrodzenia to tylko jedna część sukcesu. W dobrze skonstruowanej umowie najmu, powinieneś również odnieść się do innych kwestii, które mają skutecznie zabezpieczać Twój interes, takich jak: możliwość wypowiedzenia stosunku najmu, zapewnienie udziału najemcy w ponoszeniu kosztów wykończenia wynajętego lokalu, żądanie odszkodowania za zerwanie umowy najmu przez najemcę, możliwość nałożenia kar umownych na najemcę, który np. utrudnia prowadzenie biznesu pozostałym najemcom w nieruchomości czy narusza regulamin budynku. Powyższe zagadnienia to jednak tylko kilka przykładów, dlatego też dobrze skonstruowana umowa najmu to często gruby dokument. Pamiętaj również, że przy konkurencyjnym rynku nieruchomości komercyjnych, istnieją sposoby mające na celu zachęcić najemcę do zawarcia umowy, przykładowo poprzez czasowe zwolnienie z czynszu, pokrycie kosztów aranżacji wnętrz lub tak zwany „wykup najemcy”, tj. przejęcie zobowiązań najemcy wynikających z poprzedniej umowy najmu.

Umowa najmu – negocjuj warunki

Z drugiej strony, jako najemca, który chce nająć lokal biurowy lub handlowy, otrzymasz przygotowany przez prawników wynajmującego wzór umowy najmu. Pamiętaj – prawnik od nieruchomości wynajmującego dba wyłącznie o interes swojego klienta, nigdy o Twój. Umowa najmu będzie zawierała liczne zakazy, nakazy, kary umowne, uprawnienia do wypowiedzenia umowy przez wynajmującego oraz dodatkowe nałożone na Ciebie zobowiązania. Wynajmujący będzie również chciał ustanowić możliwie wysokie zabezpieczenia płatności, które od pierwszego dnia mogą spowodować pogorszenie Twojej sytuacji finansowej. Jako najemca najprawdopodobniej skupisz się na kwestiach finansowych dotyczących umowy najmu, pamiętaj jednak, że naprawdę ryzykowne postanowienia mogą znajdować się w zupełnie innych miejscach w umowie najmu, np. w paragrafie dotyczącym możliwości wypowiedzenia najmu w rybie natychmiastowym. Pamiętaj jednak, że w interesie wynajmującego jest, aby umowę zawrzeć, a zatem każdą umowę najmu należy poddać negocjacjom. Z doświadczenia kancelarii od nieruchomości wynika, że treść zaproponowanej przez wynajmującego umowy a treść umowy po przeprowadzeniu negocjacji, będą diametralnie się różnić.

Umowa najmu powinna zostać zatem każdorazowo zweryfikowana przez adwokata, bądź radcę prawnego. Pozwoli to na zagwarantowanie bezpieczeństwa prawnego i zminimalizowanie ryzyk prawnych.

Problem z umową najmu – radca prawny nieruchomości pomoże Ci go rozwiązać

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą wynajmującym powierzchnie komercyjne czy najemcą, który aby rozwinąć swoją działalność potrzebuje mieć zapewnioną przestrzeń biurową lub handlową, negocjowanie, zawarcie a następnie egzekwowanie umowy najmu może stanowić o sukcesie lub porażce Twojej działalności. Jako prawnik od nieruchomości, pomożemy Ci w każdym aspekcie związanym z najmem lokalu, tak abyś mógł bezpiecznie skupić się na prowadzeniu działalności gospodarczej, a kwestie prawne pozostawić wyłącznie nam. Pamiętaj, że będziemy Cię również reprezentować, jeżeli kontrahent nie będzie wywiązywał się z warunków umowy, wypowie umowę lub będąc wynajmującym – będziesz chciał skorzystać z zabezpieczeń umowy najmu. Prawo nieruchomości przewiduje liczne mechanizmy prawne, które mogą zostać skutecznie zastosowane w Twojej sytuacji.

Obsługa prawna sprzedaży nieruchomości

A jeżeli planujesz nabyć nieruchomość „pod wynajem”? W Twoim imieniu wykonamy gruntowną analizę stanu prawnego nieruchomości, mającą na celu zidentyfikowanie i ocenę ryzyka prawnego związanego z inwestycją. Wskażemy również sposoby zminimalizowania lub możliwości wyeliminowania ryzyk. Na podstawie badania prawnego będziemy mogli przedstawić argumenty prawne, które mogą pomóc przy negocjacji ceny. Obsługa prawna sprzedaży nieruchomości w wielu przypadkach może być kluczowa dla podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Prawnik wspólnota mieszkaniowa

Mamy również świadomość, że wielu Klientów potrzebuje profesjonalnej pomocy kancelarii od wspólnot mieszkaniowych. Podejmiemy się w Twoim imieniu zaskarżenia do sądu uchwał wspólnoty mieszkaniowej z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub w sytuacji, gdy naruszają one zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób naruszają interesy mieszkańców. Jeżeli masz problem ze sprzedażą alkoholu w budynku, w ramach którego funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, pomożemy Ci zaskarżyć niekorzystną uchwałę. Jako adwokaci od wspólnot mieszkaniowych, reprezentujemy również wspólnoty w sporach cywilnych i sprawach administracyjnych. 

W zakresie nieruchomości Kancelaria Prawna Capital Legal świadczy w szczególności następujące usługi:

Negocjowanie umów najmu nieruchomości komercyjnych (m.in. biurowce, centra handlowe, parki handlowe), w tym w zakresie:

 • zobowiązań najemcy / wynajmującego,
 • przesłanek wypowiedzenia umowy najmu,
 • kar umownych,
 • warunków finansowych (czynsz, czynsz od obrotu, opłaty eksploatacyjne, opłaty indywidualne, itd.),
 • zabezpieczeń umowy (kaucja, gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji, itd.),
 • rozliczenia nakładów za wynagrodzeniem/bez wynagrodzenia, likwidacji nakładów,
 • dokonywania odpisów amortyzacyjnych, podstawy dokonywania odpisów oraz stawek amortyzacyjne,
 • regulaminów (budynku, parkingu).

Badanie prawne (due diligence) nieruchomości, w tym w zakresie:

 • tytułu prawnego do nieruchomości - weryfikacja podmiotu uprawnionego do sprzedaży nieruchomości,
 • ustalenia obciążeń nieruchomości na rzecz osób trzecich (służebności, hipoteki),
 • radca prawny prawo budowlane - weryfikacji zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / warunkami zabudowy
 • badania wszelkich ograniczeń związanych z planowaną inwestycją, w związku z jej położeniem lub statusem, na podstawie analizy decyzji administracyjnych, wpływu na środowisko i opieki konserwatorskiej,
 • analizy zawartych umów związanych z nieruchomością,
 • analizy umów związanych z dostawą mediów lub innych usług na rzecz nieruchomości,
 • wszelkich innych czynności, których podjęcie jest niezbędne dla prawidłowej analizy stanu prawnego i zagrożeń związanych z inwestycją.

Umowy związane z nieruchomościami:

 • kontrakty budowlane,
 • umowy z doradcami technicznymi,
 • umowy z architektami i konsultantami nieruchomości,
 • umowy z zarządcami nieruchomości.

Wspólnoty mieszkaniowe:

 • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych,
 • kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, w tym sporządzanie uchwał wspólnoty,
 • reprezentowanie wspólnot w sprawach sądowych i administracyjnych, w tym w szczególności w zakresie przepisów ustawy o własności lokali,
 • dochodzenie należności od członków wspólnot mieszkaniowych i najemców lokali komercyjnych.

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców:

 • doradzamy w sprawach nabycia nieruchomości przez cudzoziemców,
 • sporządzamy wnioski o uzyskanie zezwolenia i pomagamy w skompletowaniu potrzebnych dokumentów,
 • prowadzimy postępowania o uzyskanie promesy, czyli przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości,
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia,
 • ustalamy stan prawny nieruchomości

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się prawnik od nieruchomości Warszawa?

W ramach obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych, jednym z podstawowych obszarów naszej działalności w ramach prawa nieruchomości jest weryfikacja umów cywilnoprawnych – umów deweloperskich, umów rezerwacyjnych, umów przedwstępnych, umów najmu, itd. Każdą umowę analizujemy kompleksowo. Jako prawnik od nieruchomości dbamy o to, aby w umowach znalazły się postanowienia zabezpieczające interesy reprezentowanego klienta, regulacje dotyczące poszczególnych zobowiązań umownych stron oraz sankcje w przypadku ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

Czy obsługa prawna spraw związanych z nieruchomościami obejmuje również reprezentowanie przed sądem?

W niektórych sytuacjach, pomimo podjęcia wszelkich możliwych kroków na drodze przedsądowej, nie da uniknąć się skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Jako kancelaria od nieruchomości Warszawa, reprezentujemy wówczas klientów w toku procesów sądowych. Oczywiście przed zainicjowaniem procesu, po przeprowadzeniu analizy prawnej sprawy, przedstawiamy klientowi kompleksową informację w zakresie kosztów sądowych procesu, szans na wygraną oraz ścieżki postępowania.

Czy jako prawnik od nieruchomości Warszawa, kancelaria prowadzi sprawy sądowe wyłącznie na terenie Warszawy?

Nie, reprezentujemy klientów na terenie całej Polski. Współpracujemy również z wieloma kancelariami mającymi swoje siedziby w miastach wojewódzkich.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Odszkodowania

Szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy), wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, odszkodowanie za kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia.

kancelaria prawna Warszawa

E-commerce

Przygotowywanie regulaminów sklepów internetowych i portali internetowych, doradztwo w zakresie prawa nowych technologii, e - commerce i marketingu w Internecie, doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy z zakresu IT.

kancelaria prawna Warszawa

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna wykonawców i zamawiających, sporządzanie odwołań do KIO, opiniowanie siwz, reprezentacja wykonawców w sporach z zamawiającymi, reprezentacja przystępujących przed KIO.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.