Obsługa Prawna Firm

Home > Obsługa Prawna Firm

Obsługa Prawna Firm

Prawnik dla firm Warszawa – Capital Legal

obsługa prawna firm, pomoc prawna firmy warszawa, prawnik dla firm warszawa, dobry prawnik dla firmObsługa prawna firmobsługa prawna spółek to podstawowe usługi oferowana przez Kancelarię Prawną Capital Legal. Często zwracają się do nas przedsiębiorcy, którzy proszą nas o pomoc prawną dla firmy w rozwiązaniu skomplikowanego problemu prawnego, który niejednokrotnie jest już na etapie postępowania sądowego. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej problemy te zostały spowodowane faktem ustnych, a nie pisemnych ustaleń stron dotyczących ich współpracy. Spory między przedsiębiorcami nie zawsze są spowodowane złą wolą, czy niewykonywaniem umowy przez jedną ze stron – często wynikają one bowiem z rozbieżności dotyczących tego, w jaki sposób umowa zawarta w formie ustnej powinna być wykonywana i jakie są dokładne zobowiązania stron.

Tymczasem w naszej opinii wielu problemów dałoby się uniknąć, gdyby przedsiębiorca zwrócił się do nas na wcześniejszym etapie, na przykład już w momencie podjęcia negocjacji handlowych ze swoim kontrahentem, zanim sprawa rozwinęła się w niekorzystnym dla niego kierunku. Praktyka wskazuje bowiem, że dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z fachowej obsługi prawnej przed podjęciem każdej decyzji, która ma istotne znaczenie biznesowe dla spółki. Co najważniejsze, prawnik od spółek zaangazowany na wczesnym etapie konfliktu, w wielu przypadkach może spowodować, nie tylko zaoszczędzenie czasu,  lecz także często uniknąłby kosztów prowadzenia postępowania sądowego.

Obsługa prawna firm i spółek Warszawa – Capital Legal

Konsultacja z prawnikiem niesie ze sobą szereg korzyści dla przedsiębiorcy. Przede wszystkim eliminuje ryzyko działania sprzecznego z prawem oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędów. Ponadto, dobry prawnik dla firm zapewni bezpieczeństwo prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę, szczególnie w zakresie prawidłowego skonstruowania i zabezpieczenia umów handlowych, podejmowania uchwał niezbędnych dla funkcjonowania spółki, czy wymogów nakładanych na przedsiębiorców, przykładowo w związku z RODO czy obowiązkowym wpisem do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach).

Obsługa prawna spółek Warszawa przez prawnika ułatwia również podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o znajomość przepisów, szczególnie mając na uwadze, że w zasadzie każdy aspekt działalności gospodarczej w Polsce podporządkowany jest w jakimś zakresie regulacjom ustaw, które podlegają częstym zmianom. Należy również pamiętać, że znaczny odsetek podmiotów prowadzących działalność gospodarczą prędzej czy później będzie zmuszony złożyć pozew przeciwko innemu przedsiębiorcy lub zostanie pozwany. Z uwagi na skomplikowanie polskiej procedury cywilnej, bez prawnika dla spółek przedsiębiorcy będzie bardzo trudno poradzić sobie w sądzie, nawet w najprostszej sprawie o zapłatę. Stała obsługa prawna firmy zapewnia nieograniczony dostęp do prawnika, co w wielu przypadkach może być kluczowe dla sprawnego zarządzania firmą.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i poszukujesz kancelarii, która zapewni Ci stałą obsługę prawną, cieszymy się, że trafiłeś do nas. Współpracujemy z wieloma podmiotami na rynku, świadcząc na ich rzecz merytoryczne wsparcie prawne. Wybierając naszą kancelarię, możesz być pewien gwarancji profesjonalizmu, terminowości, wysokiej jakości usług prawnych.

Obsługa korporacyjna Warszawa

Klientom Kanelarii proponujemy także kompleksową obsługę korporacyjną. Wspieramy przy procesach zakładania i likwidacji spółek oraz ich przekształcania. Obsługujemy organy statutowe spółek (walne zgromadzenie, zarząd, rada nadzorcza), sporządzamy uchwały, porozumienia, umowy spółek, statuty, regulaminy czy umowy wspólników i akcjonariuszy związane z funkcjonowaniem spółek. Korporacyjna obsługa prawna zapewnia nie tylko prawidłowe i zgodne z prawem funkcjonowanie spółek, lecz także pozwala na zapewnienie ładu korporacyjnego jako elementu prawidłowego rozwoju spółki.

Pomoc Prawna dla firm WarszawaCapital Legal

Obsługa prawna firm Warszawa (przedsiębiorców) oraz obsługa prawna spółek to bardzo szeroki zakres usług dostosowywany do każdego klienta. Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

 • porady prawne oraz sporządzanie opinii dotyczących bieżącej działalności biznesowej,
 • rejestrowanie zmian w KRS,
 • zakładanie i rejestracja spółek w KRS,
 • przygotowywanie umów handlowych, umów z pracownikami, regulaminów, statutów,
 • wprowadzanie zmian w zakresie umów i statutów spółek,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w kontaktach z dłużnikami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi,
 • sporządzanie różnych typów pism, m. in. do instytucji publicznych, organów administracji państwowej,
 • występowanie o zgody, koncesje, zezwolenia,
 • przygotowywanie wzroów umów i regulaminów,
 • sporządzanie dokumentów korporacyjnych firmy,
 • windykacja należności,
 • przygotowywania umów handlowych, w tym umów w obrocie międzynarodowym,
 • obsługa korporacyjna (m. in. sprawozdania zarządu, roczne sprawozdania finansowe spółek, uchwały wspólników i inne dokumenty korporacyjne),
 • analizy prawne spółek (due diligence),
 • obsługa prawna dla firm,
 • obsługa prawna przedsiębiorstw,
 • ochrona interesów mniejszościowych inwestorów,
 • obsługa prawna podmiotów leczniczych.

 

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Stała obsługa prawna firm – w jaki sposób jest rozliczna?

Stała obsługa prawna firm rozliczana jest według jednego z dwóch modeli, tj. godzinowo lub ryczałtowo. W rozliczeniu godzinowym wynagrodzenie Kancelarii zależy od liczby przepracowanych godzin. W modelu ryczałtowym wynagrodzenie jest stałe i niezależnie od nakładu pracy.

Obsługa prawna firm – na czym polega i co się na nią składa ?

Usługi prawne dla firm polegają na zapewnieniu przez prawników kancelarii kompleksowego wsparcia prawnego we wszystkich niezbędnych aspektach działalności Klienta. Obsługa prawna dla firma to między innymi wsparcie w zakresie przygotowania i negocjowania umów, prowadzenie postępowań rejestrowych przed KRS, doradztwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawo autorskiego i in.

Czy usługi prawne dla spółek obejmują także prowadzenie spraw sądowych, czy jest to wyłącznie bieżąca obsługa korporacyjna?

Obsługa prawna firma to nie tylko usługi prawne w aspekcie korporacyjnym, ale także prowadzenie spraw sądowych. W swojej praktyce prowadzimy sprawy gospodarcze zarówno przed sądami warszawskimi jak i przed sądami poza województwem mazowieckim.

Kto będzie prowadził obsługę prawną firmy w przypadku współpracy z Kancelarią?

Każdemu Klientowi przydzielany jest prawnik dedykowany. Prawnikiem dedykowanym jest każdorazowo radca prawny lub adwokat. Usługi prawne dla firm warszawa to gwarancja współpracy z prawnikami tytularnymi posiadającymi wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

E-commerce

Przygotowywanie regulaminów sklepów internetowych i portali internetowych, doradztwo w zakresie prawa nowych technologii, e - commerce i marketingu w Internecie, doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy z zakresu IT.

kancelaria prawna Warszawa

Prawo karne

Sprawy karne o zbrodnie i występki, reprezentowanie pokrzywdzonych, sprawy karne gospodarcze, wykroczenia, reprezentowanie na etapie postępowania przygotowawczego, obrona we wszystkich instancjach postępowania sądowego, tymczasowe aresztowania.

kancelaria prawna Warszawa

Odszkodowania

Szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy), wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, odszkodowanie za kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.