Podmioty lecznicze

Home > Podmioty lecznicze

Podmioty lecznicze

Obsługa prawna podmiotów leczniczych – nasza specjalizacja

Rynek usług medycznych jest obecnie jednym z tych, które rozwijają się najszybciej. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria Prawna Capital Legal oferuje kompleksowe usługi prawne dla podmiotów leczniczych – zarówno komercyjnych jak i państwowych oraz samorządowych.

W toku swojej dotychczasowej działalności prawnicy Kancelarii zdobyli znaczne doświadczenie w pracy na rzecz podmiotów świadczących usługi medyczne. Obsługa prawna podmiotów leczniczych to obecnie nasza istotna specjalizacja.

Usługi prawne dla podmiotów leczniczych – Kancelaria Capital Legal

Prowadzenie podmiotu leczniczego oraz wykonywanie zawodu medycznego jest w obecnym stanie prawnym ściśle regulowane przez ustawy branżowe oraz przez rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw. Akty prawne składające się na szeroko rozumiane prawo medyczne, w szczególności akty prawne o charakterze wykonawczym wykazują znaczną dynamikę zmian.

Zdajemy sobie także sprawę, ze specyfiki pracy zawodów medycznych, która dotyczy tego, co w życiu każdego człowieka najważniejsze – czyli ludzkiego zdrowia.

Z tych przyczyn niejednokrotnie udział prawnika w bieżącej działalności podmiotu leczniczego staje się potrzebny, a nawet niezbędny.

Nasze kompetencje

Usługi prawne dla podmiotów leczniczych mają charakter dalece interdyscyplinarny. Wymagają znajomości nie tylko prawa handlowego, czy prawa cywilnego, ale także wielu branżowych norm prawnych. Doświadczenie w zakresie prawa medycznego gromadzie się latami.

Prawnicy naszej kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów leczniczych.

Radca prawny Dominik BalaDominik Bala - Prawo medyczne, obsługa podmiotów leczniczych brał udział w projekcie informatyzacji służby zdrowia w ramach projektu P – 1. Doradzał w procesach komercjalizacji podmiotów leczniczych. Radca prawny Dominik Bala wielokrotnie doradzał podmiotom leczniczych w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym reprezentował przez Krajową Izbą Odwoławczą.

Nasza Kancelaria świadczy bieżące doradztwo prawne na rzecz podmiotów leczniczych o zróżnicowanej strukturze i sposobie działania, m. in. na rzecz prywatnych przychodni, gabinetów lekarskich, telemedycznych podmiotów leczniczych, klinik medycyny estetycznej.

W ostatnich miesiącach uczestniczyliśmy aktywnie w tworzeniu podmiotów leczniczych działających jako przychodnie telemedyczne. Mamy na swoim koncie także kilkanaście wdrożeń RODO przeprowadzonych z sukcesem w przychodniach i gabinetach lekarskich.

Obsługa prawna podmiotów leczniczych prowadzona jest w naszej kancelarii przez doświadczonych prawników tytularnych – radców prawnych i adwokatów.

Sposoby rozliczeń

Dla wygody naszych Klientów usługi prawne dla podmiotów leczniczych rozliczane są w oparciu o trzy główne sposoby rozliczeń:

 • Rozliczenie godzinowe – w oparciu o stawkę godzinową, wynagrodzenie Kancelarii zależne jest od liczby przepracowanych godzin, estymację w zakresie zaangażowania godzinowego Klient otrzymuje przed przystąpieniem do wykonywania usług,
 • Rozliczenie ryczałtowe za obsługę prawną – stały miesięczny ryczałt,
 • Rozliczenie ryczałtowe za jednostkową usługę (np. przygotowanie regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego) – stała kwota ustalona z Kancelarią przed podjęciem współpracy.

Nasze doświadczenie:

W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność pracować na rzecz naszych Klientów m. in. przy następujących projektach:

 • stała obsługa podmiotu leczniczego Warszawa działającego w formie spółki kapitałowej,
 • bieżąca obsługa prawna podmiotów leczniczych świadczących usługi z zakresu medycyny estetycznej,
 • kompleksowe usługi prawne dla podmiotów świadczących usługi medyczne w formie telemedycyny – doradztwo w zakresie formy prawnej prowadzenia działalności. Rejestracja podmiotu leczniczego, przygotowanie regulaminu organizacyjnego, przygotowanie regulaminu świadczenia usług telemedycznych,
 • kilkanaście wdrożeń procedur z zakresu tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w podmiotach leczniczych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r),
 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla podmiotów leczniczych
 • świadczenie usług z zakresu prawa zamówień publicznych m. in. dla producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego,
 • reprezentacja szpitali w postępowaniu odwoławczym przez Krajową Izbą Odwoławczą

Do kogo adresujemy naszą ofertę:

 • Prywatne podmioty lecznice niezależnie od formy prawnej prowadzenia działalności, w tym przychodnie, kliniki zabiegowe i in.,
 • Podmioty prowadzące działalność w formie telemedycyny,
 • Państwowe i samorządowe podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie),
 • Podmioty, które dopiero planują rozpocząć świadczenie usług medycznych,
 • Indywidualne praktyki lekarskie, gabinety lekarskie i stomatologiczne.

Obsługa prawna przychodni, usługi prawne dla podmiotów leczniczych – nasze usługi:

 • Bieżąca obsługa podmiotów leczniczych, jednostek ratownictwa medycznego oraz aptek m. in. w zakresie spraw korporacyjnych, pracowniczych, sądowych,
 • Zakładanie i rejestracja podmiotów leczniczych, sporządzanie regulaminów organizacyjnych podmiotów leczniczych, pomoc przy w procesie zmiany formy prawnej podmiotów leczniczych,
 • Opracowywanie regulaminów organizacyjnych ,regulaminów świadczenia usług i innych niezbędnych dokumentów wewnętrznych,
 • Telemedycyna – zakładanie podmiotów leczniczych działających w formie telemedycyny, przygotowanie regulaminów świadczenia usług telemedycznych,
 • Sporządzanie umów z lekarzami oraz innym personelem medycznym,
 • Przygotowanie i negocjowanie umów z dostawcami sprzętu medycznego,
 • Obsługa prawna gabinetów medycyny estetycznej i gabinetów kosmetologicznych,
 • Kompleksowe usługi dla przychodni i gabinetów lekarskich w zakresie ochrony danych osobowych, wdrożenie rodo w podmiotach leczniczych,
 • Reprezentacja podmiotów leczniczych przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi (WSA, NSA) w sprawach z zakresu działalności podmiotów leczniczych,
 • Reprezentacja lekarzy przed sądami oraz przed Wojewódzką Komisja ds. Zdarzeń Medycznych w sprawach z zakresu tzw. błędów medycznych,
 • Wsparcie w windykacji należności przysługujących podmiotom leczniczym, nadzór nad procesem windykacji, kontakt i współpraca z komornikami,
 • Audyty prawne, w tym: audyty dotyczące przetwarzana przez podmioty lecznicze tzw. szczególnych kategorii danych osobowych (medycznych danych osobowych), audyty istniejących w podmiocie leczniczym procedur wewnętrznych,
 • Obsługa prawna podmiotów leczniczych w zakresie organizacji i uczestnictwa w przetargach publicznych, przygotowanie dokumentacji przetargowej, uczestnictwo w komisjach przetargowych, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Obsługa prawna podmiotów leczniczych – najczęściej zadawane pytania:

Rejestracja podmiotu leczniczego ile trwa?

Rejestr podmiotów leczniczych prowadzi wojewoda właściwy ze względy na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego. Wojewoda powinien dokonać rozpatrzenia wniosku o wpis w terminie 30 dni. Jeżeli w tym terminie wniosek nie zostanie rozpatrzony, a od złożenia wniosku minęło 40 dni podmiot leczniczy może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu organu prowadzącego rejestr.

Rejestracja podmiotu leczniczego – jakie warunki trzeba spełnić?

Podmiot leczniczy powinien spełniać szereg warunków zarówno o charakterze formalnym jak i organizacyjnym. Warunki formalne zostały określone przede wszystkim w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej. Współpracując z nami przy zakładaniu podmiotu leczniczego, masz gwarancje, że zadbamy o spełnienie wszelkich warunków prawo – formalnych oraz wskażemy, jakie warunki organizacyjne powinny zostać w danym wypadku zachowane.

Podmiot leczniczy w formie telemedycyny – jakie warunki trzeba spełnić?

Podmiot leczniczy świadczący usługi wyłącznie w formie telemedycyny co do zasady powinien spełniać te same warunki formalne jak „tradycyjny” podmiot leczniczy. Podmioty świadczące usługi w formie telemedycyny nie muszą jednak spełniać wszystkich warunków organizacyjnych właściwych podmiotom leczniczym prowadzącym działalność w tradycyjnej formie.

Podmiot leczniczy w formie telemedycyny – jakie dokumenty są wymagane?

Podmiot leczniczy świadczący usługi telemedyczne powinien posiadać – jak każdy podmiot leczniczy – regulamin organizacyjny. Poza tym podmiot telemedyczny powinien ustalić regulamin świadczenia usług medycznych na odległości. W następnej kolejności należy przygotować dalszą dokumentację wewnętrzną, w tym dokumentacje dotyczącą ochrony danych osobowych.

Obsługa prawna podmiotów leczniczych Warszawa – czy kancelaria świadczy usługi dla podmiotów leczniczych wyłącznie z obszaru Warszawy i okolic, czy także dla podmiotów spoza tego obszaru?

Korzystamy z nowoczesnych metod porozumiewania się na odległość. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić stały i bezpośredni kontakt także Klientom spoza Warszawy. W przypadku Klientów z Warszawy usługi prawne świadczymy zarówno zdalnie jak i stacjonarnie. Bieżąca obsługa prawna w zależności od potrzeb Klienta realizowana jest poprzez obecność prawnika w siedzibie Klienta.

Obsługa prawna podmiotów leczniczych – jakie sposoby rozliczeń oferuje Kancelaria:

Dla wygody naszych Klientów oferujemy trzy sposoby rozliczeń: (i) Rozliczenie godzinowe – w oparciu o stawkę godzinową, wynagrodzenie Kancelarii zależne jest od liczby przepracowanych godzin, estymację w zakresie zaangażowania godzinowego Klient otrzymuje przed przystąpieniem do wykonywania usług, (ii) Rozliczenie ryczałtowe za obsługę prawną – stały miesięczny ryczałt, (iii) Rozliczenie ryczałtowe za jednostkową usługę (np. przygotowanie regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego) – stała kwota ustalona z Kancelarią przed podjęciem współpracy.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna wykonawców i zamawiających, sporządzanie odwołań do KIO, opiniowanie siwz, reprezentacja wykonawców w sporach z zamawiającymi, reprezentacja przystępujących przed KIO.

kancelaria prawna Warszawa

Odszkodowania

Szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy), wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, odszkodowanie za kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia.

kancelaria prawna Warszawa

Nieruchomości

Sporządzanie i negocjowanie umów najmu, reprezentowanie wynajmujących i najemców, badania prawne (audyty) nieruchomości, reprezentacja w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi, umowy deweloperskie.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.