Strefa wiedzy Capital Legal

Home > Strefa wiedzy > E-commerce > Regulamin sklepu internetowego – komu to potrzebne?

Regulamin sklepu internetowego – komu to potrzebne?

Regulamin sklepu internetowego – krok po kroku

Wydawać by się mogło, że stworzenie regulaminu sklepu internetowego jest bardzo proste i trwa dokładnie tyle, ile ściągnięcie gotowego wzoru z Internetu. Nic bardziej mylnego. Stworzyliśmy dla naszych klientów wiele regulaminów i możemy stwierdzić jedno: regulamin sklepu internetowego nie jest dokumentem uniwersalnym i raz stworzony nie będzie nadawał się do każdej działalności. Tymczasem nieprawidłowy regulamin może drogo kosztować właściciela sklepu. Poprawnie sporządzony pozwala natomiast zabezpieczyć interesy sprzedawcy internetowego, a także chroni go w razie ewentualnego sporu z kontrahentem.

Kto powinien posiadać regulamin sklepu internetowego ?

Obowiązujące przepisy określają, że regulamin sklepu internetowego powinni posiadać sprzedawcy internetowi, którzy oferują swoje produkty konsumentom. Kwestie te określa ustawa o prawach konsumenta oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustawy te wskazują jakie informacje powinien przekazać sprzedawca, gdy zawiera umowy na odległość (przez Internet) z konsumentami. Przepisy nie wymagają, aby informacje przyjęły postać „regulaminu”, aczkolwiek jest to postać powszechnie przyjęta i najbardziej dogodna.

Brak regulaminu, czyli nieudzielenie wymaganych prawem informacji wiąże się z dotkliwymi sankcjami. Naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji w szczególności w obszarze zakupów internetowych stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Uznając dane działanie za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiKu może ukarać sprzedawcę internetowego za brak regulaminu karą pieniężną w wysokości do 10% obrotu firmy z poprzedniego roku obrotowego.

W odniesieniu do sprzedaży internetowej między przedsiębiorcami wymogi prawne są łagodniejsze. Nie oznacza to jednak, że przepisy w żaden sposób nie regulują tych kwestii. Należy pamiętać, że prowadzenie sklepu internetowego, to nic innego jak udostępnianie elektronicznej platformy umożliwiającej zakupy przez Internet. Innymi słowy, jest to świadczenie usług drogą elektroniczną. O obowiązku sporządzenia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną pisaliśmy w artykule „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – kto i kiedy jest zobowiązany go posiadać”.

Skoro już wiemy, że regulamin jest obowiązkowy, warto na tę kwestię spojrzeć z innej strony i odpowiedzieć nie tylko na pytanie, czy trzeba, ale przede wszystkim:

Dlaczego warto posiadać regulamin sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego można traktować nie tylko jako obowiązek, ale przede wszystkim jako możliwość zabezpieczenia interesów sprzedawcy. Regulamin stanowi zbiór zasad, na których opiera się sprzedaż internetowa – ogólne warunki umowy z klientem. Oczywiście w odniesieniu do konsumentów zakres możliwych rozwiązań jest węższy, gdyż wiele kwestii jest w sposób wiążący regulowanych przez przepisy prawa.

Natomiast w przypadku transakcji między przedsiębiorcami (B2B) sprzedawca internetowy może określić warunki współpracy w ramach swobody umów. Regulamin sklepu internetowego pozwala na wprowadzenie odstępstw w kwestiach, które są regulowane przepisami prawa, o ile przepisy te nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego.

  • Przykład: w regulaminie możliwe jest wyłączenie rękojmi przy sprzedaży między przedsiębiorcami, umożliwienie kupującemu przedsiębiorcy zwrot zakupionego towaru, bez podawania przyczyny, czy określenie kar umownych.

Regulamin Sklepu Internetowego – Najczęściej popełniane błędy

Przed przystąpieniem do sporządzenia regulaminu sklepu internetowego, warto zapoznać się z podstawowymi błędami, jakie popełniają sprzedawcy internetowi przy jego opracowywaniu.

Błąd nr 1 – brak aktualizacji

W naszej praktyce wciąż jeszcze spotykamy regulaminy, które przyznają konsumentom 10-dniowy (nieaktualny już od ponad 5 lat) termin na odstąpienie od umowy zawartej przez Internet (zamiast terminu 14-dniowego), wymieniają zbyt wąskie, nieuwzględniające ostatnich nowelizacji uprawnienia w przypadku reklamacji produktów, czy też nie zawierają obowiązkowych od kilku lat informacji o możliwości pozasądowych metod rozstrzygnięcia sporu ze sprzedawcą.

Prowadząc sklep internetowy należy zatem pamiętać, że przepisy, które regulują sprzedaż internetową nieustannie się zmieniają. Niesie to za sobą konieczność systematycznego modyfikowania regulaminu. Naszym zdaniem aktualność regulaminu należy badać nie tylko w wymiarze prawnym, ale także praktycznym. Regulamin sklepu internetowego nie powinien być traktowany jako ustalony raz na zawsze. Warto do niego wracać, weryfikować aktualność i w miarę rozwoju firmy sprawdzać, czy ustalone zasady najpełniej odzwierciedlają stosowane praktyki biznesowe. Może się okazać, że pewne instrumenty, które zostały zastosowane w regulaminie, nie zdają egzaminu w życiu codziennym, gdyż są zbyt skomplikowane, wprowadzone w sposób sztuczny, czy wreszcie zapożyczone z wzorca. Dobrym rozwiązaniem jest zatem regularne konsultowanie treści regulaminu z prawnikiem, który pomoże w dostosowaniu tego dokumentu do obowiązującego prawa, przy uwzględnieniu realiów biznesowych.

Błąd nr 2 – regulamin dla wszystkich, czyli dla nikogo

Wielu sprzedawców internetowych błędnie zakłada, że regulamin sklepu internetowego ma na tyle ogólny i uniwersalny charakter, iż bez znaczenia jest, czy zostanie stworzony od podstaw czy pobrany spośród wielu dostępnych w Internecie wzorców. Nasze doświadczenie pokazuje, że takie „uniwersalne” wzorce rzadko kiedy sprawdzają się jednak w praktyce.

Po pierwsze, nie niosą one żadnej korzyści sprzedawcom – zawierają minimum treści, często jedynie powielają treść ustaw. Regulaminy te nie koncentrują się na zabezpieczeniu interesów osób prowadzących sklep i nie wykorzystują potencjału, który niesie ze sobą obowiązywanie dobrze skonstruowanego regulaminu.

Po drugie, ogólne wzorce są neutralne dla konsumentów i rzadko kiedy zachęcają do robienia zakupów u danego sprzedawcy. Naszym zdaniem każdy regulamin powinien być indywidualnie dopasowany do danej branży, rodzaju działalności, grupy docelowej, do której jest adresowany.

  • Przykład: Przy projektowaniu treści regulaminu sklepu internetowego wielu przedsiębiorców pomija, że w ich sklepie będą kupować zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Ustalając jednolite uprawnienia dla obu tych grup, przedsiębiorca pozbywa się możliwości korzystniejszego dla siebie uregulowania relacji B2B.

Błąd nr 3 – korzyści tylko dla sprzedawcy

W regulaminie sklepu internetowego, jak w każdej dziedzinie, lepsze bywa wrogiem dobrego. Nierzadko spotykamy się w naszej praktyce z sytuacją, gdy sprzedawcy internetowi, zwłaszcza w obrocie profesjonalnym, chcą umieścić w regulaminie maksymalnie dużo korzystnych dla siebie postanowień. Jak zostało wskazane wyżej, regulamin sklepu internetowego jest w końcu najlepszy instrumentem, aby zabezpieczyć swoje interesy. Zawsze jednak przed podjęciem decyzji co do konkretnych postanowień, rekomendujemy naszym klientom dokonanie analizy, czy planowane rozwiązanie na pewno jest celowe i czy pozwoli osiągnąć zamierzony efekt. Z pozoru dla sprzedawcy korzystne jest wyłączenie rękojmi, brak możliwości zwrotu towaru przez kupującego, czy kary umowne za niewielkie chociażby uchybienia. Jeśli jednak konkurencja na rynku jest silna, walka o klienta może odbywać się również poprzez atrakcyjne warunki umowy, a nie tylko poprzez bogatą ofertę. Warto o tym pamiętać sporządzając regulamin.

Błąd nr 4 – zbyt skomplikowany

Tworząc regulamin sklepu internetowego, oprócz warstwy merytorycznej, warto również zadbać o jego warstwę wizualną, dopasować ją do specyfiki działalności. Często w naszej praktyce spotykamy bardzo rozbudowane, skomplikowane i mało czytelne regulaminy, które przypominają bardziej ogólne warunki umowy leasingu niż prostą instrukcję obsługi. Warto zatem dostosować regulamin do osób, do których będzie on skierowany. Nasze doświadczenie pokazuje, że język przekazu powinien korespondować z tym, do kogo regulamin jest adresowany. Regulamin sklepu internetowego powinien być jasnym i zrozumiałym komunikatem. Skomplikowana i nadmiernie rozbudowana treść rodzi ryzyko, że nie zostanie zrozumiana przez odbiorców – konsumentów, a od tego już tylko krok do zarzutu, że regulamin wprowadza w błąd. 

  • Przykład: sklepy internetowe często wprowadzają w regulaminach rozbudowane opisy procedur reklamacyjnych, określające czynności, które kupujący powinien podjąć, aby skorzystać z rękojmi oraz wieloetapowe angażujące kilka osób rozpatrywanie zgłoszeń. Jeśli opis procedury będzie zbyt skomplikowany, prawdopodobnie nie zostanie zastosowany ani przez kupującego, ani przez obsługę sprzedawcy.

Taki regulamin w praktyce nie spełnia swojego zadania, czyli nie zawiera informacji o rzeczywiście stosowanej przez sprzedawcę procedurze reklamacji. Tym samym regulamin narusza art. 8 ustawy o prawach konsumenta, określającej obowiązki informacyjne, jakie sprzedawca internetowy powinien wykonać względem konsumenta.

Prowadzisz sprzedaż przez Internet i nie posiadasz regulaminu sklepu internetowego?

Chcesz sprawdzić, czy Twój regulamin jest aktualny?

Chcesz wprowadzić zmiany do swojego regulaminu?

Nie masz pewności czy zastosowane w regulaminie rozwiązania są zgodne z obowiązującym prawem?

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią – odpowiemy na Twoje pytania.

Prawo e – commerce to jedna z naszych ulubionych dziedzin. Sklepy internetowe to nasi stali klienci.

Dominik Bala

Kategorie: E-commerce | Komentarze: Nic

Inne artykuły

Przeczytaj również

Wady budynku (nieruchomości wspólnej) – dochodzenie roszczeń...

Odpowiedzialność dewelopera za wady części wspólnych nieruchomości jest kwestią, z…

Więcej

RODO a zgody marketingowe

Zgody marketingowe – instrument prawny, który z jednej strony utrudnia…

Więcej

Wspólnota mieszkaniowa – głosowanie przez Internet

Wspólnota mieszkaniowa – głosowanie przez Internet Ustawa o własności lokali…

Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.