Nieruchomości

Home > Nieruchomości

Kancelaria Prawna Capital Legal

Kancelaria Nieruchomości – Capital Legal

Jako kancelaria prawna nieruchomości, wiemy że Polska jest postrzegana jako uznany i stabilny rynek nieruchomości komercyjnych, z roku na rok zbliżający się do statusu rynku dojrzałego. Od wielu lat rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce bije kolejne rekordy najętej powierzchni, szczególnie w sektorze biurowym, magazynowym i inwestycyjnym. W dużych miastach widoczny jest niesłabnący popyt na powierzchnie handlowe i usługowe. Dla wynajmujących, niewątpliwą zaletą inwestowania w nieruchomości komercyjne jest przede wszystkim możliwość zawarcia długoterminowych umów najmu, a w konsekwencji zwrotu kapitału.

Prawo nieruchomości to jedna z kluczowych specjalizacji naszej kancelarii.

Nasza oferta

Prawnik nieruchomości – Capital Legal

Potrzebujesz pomocy prawnej związanej z nieruchomościami? Nie zwlekaj – skontaktuj się z nami już teraz! Jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie i gotowi pomóc rozwiązać Twój problem. Bez względu na to, czy potrzebujesz porady dotyczącej zakupu, sprzedaży, wynajmu lub sporów dotyczących nieruchomości, możesz polegać na naszym doświadczeniu i profesjonalizmie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc prawną, na którą zasługujesz!

Nasi doświadczeni prawnicy specjalizują się we wszelkich kwestiach związanych z prawem nieruchomościami. Dzięki naszej wiedzy i zaangażowaniu jesteśmy w stanie zapewnić Ci kompleksową pomoc prawna, niezależnie od skomplikowania sytuacji. Naszym celem jest znalezienie najlepszego rozwiązania dla Twojego problemu oraz zapewnienie Ci spokoju i pewności prawnej. Skontaktuj się z nami już dziś, abyśmy mogli zacząć działać na rzecz ochrony Twoich interesów w sprawach dotyczących nieruchomości.

  Formularz kontaktowy

  Kancelaria prawo nieruchomości Warszawa

  Kancelaria prawo nieruchomości Warszawa – w zakresie umów najmu nieruchomości komercyjnych:

  Specjalizujemy się w pomocy zarówno najemcom, jak i wynajmującym nieruchomości komercyjne w obszarze negocjowania i zawierania umów najmu. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam skutecznie reprezentować Twoje interesy i zapewnić optymalne warunki umowy. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem nieruchomości komercyjnej, czy szukasz idealnego lokalu na wynajem, możesz liczyć na nasze wsparcie. W zakresie umów najmu nieruchomości komercyjnych, świadczymy usługi prawne między innymi w obszarach:

  • listy intencyjne, umowy przedwstępne, umowy zawarte pod warunkiem,
  • przedmiot umowy najmu komercyjnego,
  • okres obowiązywania umowy najmu komercyjnego,
  • wydanie lokalu najemcy oraz zwrot lokalu wynajmującemu,
  • ulepszenia przedmiotu najmu komercyjnego,
  • czynsz najmu,
  • waloryzacja czynszu najmu,
  • opłaty eksploatacyjne i opłaty indywidualne,
  • opłata marketingowa,
  • kary umowne,
  • ubezpieczenie przedmiotu najmu oraz ubezpieczenie budynku,
  • wypowiedzenie umowy najmu komercyjnego,
  • zabezpieczenia (kaucja, dobrowolne poddanie się egzekucji, poręczenie, ustawowe prawo zastawu na rzeczach najemcy),
  • klauzula wyłączności,
  • załączniki do umowy najmu komercyjnego,
  • aneksy do umowy najmu komercyjnego.

  Kancelaria prawo nieruchomości Warszawa

  Kancelaria prawo nieruchomości Warszawa – w zakresie umów związanych z nieruchomościami:

  Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie badań prawnych (due diligence) nieruchomości dla klientów, którzy są zainteresowani dokładnym sprawdzeniem prawnych aspektów nieruchomości przed podjęciem decyzji inwestycyjnych lub transakcyjnych. Nasze usługi są skierowane do inwestorów nieruchomościowych, deweloperów, instytucji finansowych, właścicieli nieruchomości.

  Nasza oferta obejmuje szczegółowe analizy dokumentów prawnych, weryfikację tytułów własnościowych, badanie zgodności z przepisami prawa oraz identyfikację potencjalnych ryzyk prawnych. Dzięki naszym usługom klienci mogą podejmować informowane decyzje oparte na solidnych podstawach prawnych.

  • tytułu prawnego do nieruchomości – weryfikacja podmiotu uprawnionego do sprzedaży nieruchomości,
  • ustalenia obciążeń nieruchomości na rzecz osób trzecich (służebności, hipoteki),
  • weryfikacji zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / warunkami zabudowy
  • badania wszelkich ograniczeń związanych z planowaną inwestycją, w związku z jej położeniem lub statusem, na podstawie analizy decyzji administracyjnych, wpływu na środowisko i opieki konserwatorskiej,
  • badania wszelkich ograniczeń związanych z planowaną inwestycją, w związku z jej położeniem lub statusem, na podstawie analizy decyzji administracyjnych, wpływu na środowisko i opieki konserwatorskiej,
  • analizy zawartych umów związanych z nieruchomością,
  • analizy umów związanych z dostawą mediów lub innych usług na rzecz nieruchomości,wszelkich innych czynności, których podjęcie jest niezbędne dla prawidłowej analizy stanu prawnego i zagrożeń związanych z inwestycją.

  Kancelaria prawo nieruchomości Warszawa

  Kancelaria prawo nieruchomości Warszawa –przykładowe umowy z zakresu prawa nieruchomości, które sporządzamy:

  Oferujemy profesjonalne usługi prawne związane z umowami dotyczącymi nieruchomości, dostosowane do potrzeb różnych klientów, w tym właścicielom nieruchomości, najemcom nieruchomości, deweloperom, agencjom nieruchomości.

  Nasze usługi obejmują kompleksową analizę, przygotowanie i negocjacje umów, mając na celu zapewnienie ochrony prawnej oraz minimalizację ryzyka dla naszych klientów. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, możemy sprostać różnorodnym potrzebom związanym z transakcjami nieruchomościowymi.

  • kontrakty budowlane,
  • umowy z doradcami technicznymi,
  • umowy z architektami i konsultantami nieruchomości,
  • umowy z zarządcami nieruchomości,
  • umowy najmu i dzierżawy,
  • umowy sprzedaży nieruchomości,
  • umowy przedwstępne sprzedaży (umowy rezerwacyjne),
  • umowy o współpracę z deweloperami,
  • umowy zarządzania nieruchomościami,
  • umowy pośrednictwa nieruchomościowego.

  Kancelaria prawo nieruchomości Warszawa

  Kancelaria prawo nieruchomości Warszawa –wspólnoty mieszkaniowe:

  Oferujemy kompleksową pomoc prawną dla wspólnot mieszkaniowych. Nasze usługi są dostosowane do potrzeb wspólnot mieszkaniowych i mają na celu zapewnienie stabilności oraz prawidłowego funkcjonowania każdej wspólnoty. Dzięki naszemu wsparciu, zarządy wspólnot oraz ich członkowie mogą mieć pewność, że ich interesy są odpowiednio chronione i reprezentowane.

  Mamy również świadomość, że wielu Klientów indywidualnych potrzebuje profesjonalnej pomocy kancelarii od wspólnot mieszkaniowych. Przykładowo, podejmiemy się w Twoim imieniu zaskarżenia do sądu uchwał wspólnoty mieszkaniowej z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub w sytuacji, gdy naruszają one zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób naruszają interesy mieszkańców. Jeżeli masz problem ze sprzedażą alkoholu w budynku, w ramach którego funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, pomożemy Ci zaskarżyć niekorzystną uchwałę. Jako adwokaci od wspólnot mieszkaniowych, reprezentujemy również wspólnoty w sporach cywilnych i sprawach administracyjnych. 

  Wspólnotom mieszkaniowym oferujemy następujące usługi:

  • kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, w tym sporządzanie uchwał wspólnoty,
  • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych,
  • sporządzanie i interpretacja regulaminów,
  • reprezentowanie wspólnot w sprawach sądowych i administracyjnych, w tym w szczególności w zakresie przepisów ustawy o własności lokali (np. z zarządcami nieruchomości, firmami remontowymi),dochodzenie należności od członków wspólnot mieszkaniowych i najemców lokali komercyjnych,
  • doradztwo w zarządzaniu nieruchomościami,
  • negocjacje i sporządzanie umów.

  Publikacje

  Zobacz nasze ostatnie publikacje

  Wygrane sprawy

  Case study

  Kancelaria Prawna Capital Legal

  Capital Legal – umowa najmu

  Jako wynajmujący, aby osiągnąć sukces komercyjny, powinien możliwie starannie chronić inwestycję i swój interes, przede wszystkim poprzez zapewnienie zabezpieczenia regularnego uiszczania czynszu najmu przez najemcę. Stosunek najmu jest jednak na tyle złożony, że uzyskiwanie przez Ciebie jako wynajmującego wynagrodzenia to tylko jedna część sukcesu. W dobrze skonstruowanej umowie najmu, powinieneś również odnieść się do innych kwestii, które mają skutecznie zabezpieczać Twój interes, takich jak: możliwość wypowiedzenia stosunku najmu, zapewnienie udziału najemcy w ponoszeniu kosztów wykończenia wynajętego lokalu, żądanie odszkodowania za zerwanie umowy najmu przez najemcę, możliwość nałożenia kar umownych na najemcę, który np. utrudnia prowadzenie biznesu pozostałym najemcom w nieruchomości czy narusza regulamin budynku. Powyższe zagadnienia to jednak tylko kilka przykładów, dlatego też dobrze skonstruowana umowa najmu to często gruby dokument. Pamiętaj również, że przy konkurencyjnym rynku nieruchomości komercyjnych, istnieją sposoby mające na celu zachęcić najemcę do zawarcia umowy, przykładowo poprzez czasowe zwolnienie z czynszu, pokrycie kosztów aranżacji wnętrz lub tak zwany „wykup najemcy”, tj. przejęcie zobowiązań najemcy wynikających z poprzedniej umowy najmu.

  Kancelaria Prawna Capital Legal

  Umowa najmu – negocjuj warunki

  Z drugiej strony, jako najemca, który chce nająć lokal biurowy lub handlowy, otrzymasz przygotowany przez prawników wynajmującego wzór umowy najmu. Pamiętaj – prawnik od nieruchomości wynajmującego dba wyłącznie o interes swojego klienta, nigdy o Twój. Umowa najmu będzie zawierała liczne zakazy, nakazy, kary umowne, uprawnienia do wypowiedzenia umowy przez wynajmującego oraz dodatkowe nałożone na Ciebie zobowiązania. Wynajmujący będzie również chciał ustanowić możliwie wysokie zabezpieczenia płatności, które od pierwszego dnia mogą spowodować pogorszenie Twojej sytuacji finansowej. Jako najemca najprawdopodobniej skupisz się na kwestiach finansowych dotyczących umowy najmu, pamiętaj jednak, że naprawdę ryzykowne postanowienia mogą znajdować się w zupełnie innych miejscach w umowie najmu, np. w paragrafie dotyczącym możliwości wypowiedzenia najmu w rybie natychmiastowym. Pamiętaj jednak, że w interesie wynajmującego jest, aby umowę zawrzeć, a zatem każdą umowę najmu należy poddać negocjacjom. Z doświadczenia kancelarii od nieruchomości wynika, że treść zaproponowanej przez wynajmującego umowy a treść umowy po przeprowadzeniu negocjacji, będą diametralnie się różnić.

  Umowa najmu powinna zostać zatem każdorazowo zweryfikowana przez adwokata, bądź radcę prawnego. Pozwoli to na zagwarantowanie bezpieczeństwa prawnego i zminimalizowanie ryzyk prawnych.

  Jak działamy

  Problem z umową najmu – radca prawny nieruchomości pomoże Ci go rozwiązać

  • Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą wynajmującym powierzchnie komercyjne czy najemcą, który aby rozwinąć swoją działalność potrzebuje mieć zapewnioną przestrzeń biurową lub handlową, negocjowanie, zawarcie a następnie egzekwowanie umowy najmu może stanowić o sukcesie lub porażce Twojej działalności.
  • Jako prawnik od nieruchomości, pomożemy Ci w każdym aspekcie związanym z najmem lokalu, tak abyś mógł bezpiecznie skupić się na prowadzeniu działalności gospodarczej, a kwestie prawne pozostawić wyłącznie nam.
  • Pamiętaj, że będziemy Cię również reprezentować, jeżeli kontrahent nie będzie wywiązywał się z warunków umowy, wypowie umowę lub będąc wynajmującym – będziesz chciał skorzystać z zabezpieczeń umowy najmu. 
  • Prawo nieruchomości przewiduje liczne mechanizmy prawne, które mogą zostać skutecznie zastosowane w Twojej sytuacji.

  FAQ

  Najczęściej zadawane pytania

  Roszczenie o wady nieruchomości pozwala właścicielowi domagać się naprawy lub odszkodowania za wady fizyczne lub prawne nieruchomości, które były znane lub powinny być znane przy zakupie.

  Zarządca nieruchomości ma obowiązek dbać o prawidłowe zarządzanie nieruchomością zgodnie z umową i przepisami prawa. Obejmuje to m.in. utrzymanie budynku, windykację należności, reprezentowanie wspólnoty przed instytucjami zewnętrznymi oraz organizację zebrań właścicieli.

  Prawa własności nieruchomości mogą obejmować pełną własność (bez ograniczeń), użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (SWPL) lub prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej.

  Akt notarialny jest dokumentem sporządzanym przez notariusza, który potwierdza zawarcie umowy dotyczącej nieruchomości. Jest on wymagany w przypadku sprzedaży, darowizny, zamiany lub ustanowienia hipoteki na nieruchomości.

  Prawa najemcy nieruchomości obejmują m.in. prawo do korzystania z wynajmowanego lokalu zgodnie z przeznaczeniem, prawo do bezpiecznego i niezakłóconego mieszkania, prawo do informacji o kosztach związanych z najmem oraz prawo do ochrony przed ewentualnymi działaniami wyprowadzającymi.

  Wynajmujący nieruchomość ma obowiązek zapewnienia lokalu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem oraz przekazania go najemcy w terminie. Ponadto, wynajmujący musi utrzymywać lokal w dobrym stanie technicznym i dbać o regularne przeglądy oraz naprawy.

  W przypadku sporu sądowego dotyczącego nieruchomości zaleca się skontaktowanie się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomościowym. Prawnik pomoże w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, reprezentacji przed sądem oraz dążeniu do rozwiązania sporu na korzystnych warunkach.

  Księga wieczysta jest urzędowym rejestrem prowadzonym przez sąd rejonowy, który zawiera informacje o nieruchomościach, takie jak dane identyfikacyjne, opis prawny, informacje o hipotekach, służebnościach i innymi obciążeniami. Jest to podstawowy dokument potwierdzający prawo własności lub inne prawa rzeczowe do nieruchomości.