Nasze usługi

Home > Umowy
Prawnik od umów, radca prawny umowa, prawnik umowa Warszawa

Umowy

Kancelaria prawna od umów Warszawa

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, zawieranie umów z kontrahentami to codzienny element Twojej działalności. Trzeba jednak pamiętać, że ustalenie warunków biznesowych to tylko jeden z etapów w procesie zawierania umowy. Twoje bezpieczeństwo ekonomiczne oraz pozycja wobec kontrahenta zależeć będzie od szczegółowego brzmienia konkretnych postanowień zawartej umowy.

Formułowanie umów jest proste tylko z pozoru. W praktyce jednak przygotowanie umowy, która należycie zabezpieczy Twoje interesy wymaga znacznej wiedzy oraz odpowiedniego doświadczenia. Co więcej, stosunki umowne, w szczególności w obrocie profesjonalnym, regulowane są przez coraz więcej aktów prawnych zarówno krajowych, jak i unijnych. Często zmieniające się prawo wymaga od Ciebie jeszcze większej czujności i zapobiegliwości.

Radca prawny od umów Warszawa

Z doświadczenia wiemy, że pomyślne przeprowadzenie transakcji lub realizacja inwestycji często nie są warunkowane kwestiami zasadniczymi, a mogą rozbić się o sprawy drugorzędne, które na etapie zawierania umowy nie były przedmiotem szczególnego zainteresowania stron. Zagadnienia drugo- i trzeciorzędne w mgnieniu oka nabierają ogromnego znaczenia dla realizacji całego projektu. Powierzenie przygotowania umowy prawnikowi – specjaliście od umów pozwoli Ci uniknąć tego ryzyka.

Prawnik umowy Warszawa – indywidualne podejście

Zarówno przedsiębiorcy, jak i podmioty indywidualne w dalszym ciągu często opierają się na wzorach umów, które można łatwo znaleźć w Internecie. Wzory umów z Internetu nadają się do stosowania tylko w „idealnym świecie” i w odniesieniu do najprostszych przypadków. W pozostałych sytuacjach, a w szczególności w kontraktach handlowych, zazwyczaj bardziej szkodzą niż pomagają. Korzystając z naszej pomocy otrzymasz umowę „szytą na miarę”, która wyjdzie naprzeciw Twoim indywidualnym potrzebom i zabezpieczy Twoje interesy w relacji z kontrahentem.

Znaczące podmioty na rynku zazwyczaj posiadają rozbudowane działy prawne. Zawierając umowę z dużą spółką otrzymujesz najczęściej skomplikowany wzór umowy przygotowany przez służby prawne drugiej strony. Tego typu kontrakty cechują się niejednokrotnie znaczną nierównowagą pozycji stron w umowie. Zastrzegają szereg uprawnień i zabezpieczeń na rzecz Twojego kontrahenta, jednocześnie nie dbają o Twoje interesy. Jako prawnicy od umów, modyfikujemy umowę tak, aby zabezpieczała wszelkie istotne interesy Klienta i nie narażała go na żadne zbędne ryzyka.

Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej, najpewniej na co dzień nie spotykasz się z pisemnymi, sformalizowanymi umowami. Jeżeli już zawierasz tego typu umowy, dotyczą ona najczęściej sytuacji, które mają znaczący wpływ na Ciebie, Twoja rodzinę i Twój majątek (umowa sprzedaży nieruchomości, umowa najmu mieszkania, umowa sprzedaży samochodu, umowa z biurem podróży). Kancelaria od umów zapewni Ci maksymalne bezpieczeństwo i zwolni Cię z konieczności zajmowania się zbędnymi formalnościami.

W zakresie prawa kontraktowego, Kancelaria Prawna Capital Legal świadczy w szczególności następujące usługi:

  • przygotowanie i opiniowanie umów handlowych, budowlanych, deweloperskich, projektowych, podwykonawczych, dotyczących obrotu nieruchomościami, licencyjnych, wdrożeniowych, IT, dotyczących software,
  • prowadzenie negocjacji przed zawarciem umowy,
  • przygotowanie ogólnych warunków umów i regulaminów,
  • obsługa prawna firm i spółek,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów o poufności (umów NDA),
  • sporządzanie wzorów dokumentów,
  • ocenę ryzyka prawnego związanego z zawarciem umowy,
  • obsługa na etapie realizacyjnym (wykonania umowy),
  • pomoc prawna przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych, poręczeń, gwarancji, weksli hipotek, oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Inne usługi

Zobacz również

kancelaria prawna Warszawa

Nieruchomości

Sporządzanie i negocjowanie umów najmu, reprezentowanie wynajmujących i najemców, badania prawne (audyty) nieruchomości, reprezentacja w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi, umowy deweloperskie.

kancelaria prawna Warszawa

RODO

Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji RODO, przeprowadzanie audytów, sporządzanie umów powierzenia, bieżące doradztwo prawne w zakresie RODO, reprezentacja przed PUODO, prowadzenie szkoleń z RODO.            

kancelaria prawna Warszawa

E-commerce

Przygotowywanie regulaminów sklepów internetowych i portali internetowych, doradztwo w zakresie prawa nowych technologii, e - commerce i marketingu w Internecie, doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy z zakresu IT.

Capital Legal

Formularz kontaktowy

Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Wycenę usługi przekazujemy w ciągu 24 godz.