Aktualności kancelarii Capital Legal

Home > Aktualności > Kolejna wygrana Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą

Kolejna wygrana Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą

Radca prawny Dominik Bala po raz kolejny z sukcesem reprezentował Klienta kancelarii w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczyło świadczenia usług polegających na zapewnieniu systemu ochrony przed wyciekiem informacji (Data Loss Prevention).

W tym wypadku mieliśmy przyjemność reprezentować przystępującego po stronie zamawiającego.

Odwołujący we wniesionym odwołaniu domagał się unieważnienia czynności wyboru ofert oraz wyboru oferty odwołującego w miejsce reprezentowanego przez nas przystępującego.

W stanowisku procesowym radca prawny Dominik Bala argumentował, że oferta odwołującego nie może zostać uznana za spełniającą wymogi swz w brzmieniu wynikającym zarówno z pierwotnej treści swz jak i z udzielonych przez zamawiającego odpowiedzi na pytania wykonawców.

Poza szeregiem wątków technicznych, istotne z punktu widzenia rozstrzygnięcie były także kwestie stricte prawne.

W imieniu przystępującego Dominik Bala podnosił m. in., że treść swz powinna być intepretowana z uwzględnieniem kontekstu branżowego, który niejednokrotnie ma istotne znaczenie z punktu widzenia rozumienia postanowień specyfikacji.

Poza tym, jak argumentował r. pr. Dominik Bala brak jest podstaw do przyjęcia, że postanowienia swz, które nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny powinny być intepretowana na korzyść wykonawcy kwestionującego czynności podjęte przez zamawiającego. Podnoszenie wątpliwości interpretacyjnych w obrębie swz na etapie rozprawy przed KIO należy uznać za działanie spóźnione.

W aspekcie stricte procesowym, r. pr. Dominik Bala kwestionował walor dowodowy oświadczeń złożonych przez odwołującego na poparcie, że usługi oferowane przez odwołującego spełniają wymogi zamawiającego. Oświadczenia pochodziły bowiem od podmiotu trzeciego zainteresowanego bezpośredniego w rozstrzygnięciu postępowania na korzyść odwołującego.

W tym zakresie KIO stwierdziła w wyroku, że:

Odnosząc się do dowodu złożonego przez odwołującego w postaci oświadczenia pochodzącego od dystrybutora producenta systemu zaoferowanego przez odwołującego w zakresie interpretacji spornych postanowień swz Izba stwierdziła, że stanowisko ww. podmiotu należy traktować z dużą ostrożnością, z uwagi na to, że podmiot ten jako oferujący rozwiązanie zawarte w ofercie odwołującego jest zainteresowany tym, aby to właśnie odwołujący uzyskał zamówienia ponieważ w takim wypadku nabędzie on określone produkty tego właśnie producenta. Z tym względów za uzasadnione należy uznać stwierdzenie przystępującego, że ww. oświadczenie powinno być traktowane nie jako dowód pochodzący od bezstronnego pomiotu, a raczej jako stanowisko własne odwołującego.

Izba oddaliła odwołanie. W konsekwencji nasz Klient zawarł umowę z zamawiającym.

Sprawa toczyła się pod sygnaturą: KIO 2362/21.

Radca prawny Dominik Bala regularnie reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w postępowaniu przed KIO, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Inne artykuły

Przeczytaj również

Ważne zmiany w prawie pracy – badanie trzeźwości pracownika i praca zdalna

Pierwszy kwartał 2023 roku obfituje w ważne zmiany w obrębie prawa pracy. W lutym weszły w życie przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracownika, natomiast w kwietniu przepisy regulujące zasady organizacji pracy…

Czytaj więcej

Komentarz Mecenasa Dominika Bali dotyczący prawa bankowego

Radca Prawny Dominik Bala udzielił portalowi subiektywnieofinansach.pl komentarza prawnego dotyczącego prawa bankowego. Komentarz dotyczył prawnych możliwości blokowania środków na rachunkach bankowych, co do których istnieje podejrzenie, że pochodzą lub mają…

Czytaj więcej

Komentarz r. pr. Dominika Bali dla portalu Subiektywnie o Finansach dotyczący odpowiedzialności za negatywne skutki szczepienia na COVID-19

Radca prawny Dominik Bala udzielił komentarza dla portalu subiektywnieofinansach.pl dotyczącego odpowiedzialności za negatywne skutki szczepienia na covid. Radca prawny Dominik Bala analizował, czy w obecnym stanie prawnym możliwe jest skuteczne skierowanie roszczeń…

Czytaj więcej

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić - Zapoznaj się z naszymi specjalizacjami  Nasze usługi

kancelaria prawna Warszawa

Nasze biuro

Kancelaria Prawna Capital Legal zlokalizowana jest w Warszawie, przy ulicy Dąbrowieckiej 6b, w zabytkowej części Saskiej Kępy, niedaleko ulicy Francuskiej.